Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Ergotherapie

Bij deze opleiding heb je minimaal 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

CONTACTTIJD

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

ZELFSTUDIE

Naast de contacttijd studeer je nog ca. 20 uren zelfstandig of met groepsgenoten. Dit houdt zowel het werken aan je project, uren draaien op een praktijkleren plek, het voorbereiden van je lessen, als vaardigheden oefenen in. De studiebelasting voor ieder studiejaar is 40 uur per week.

TOETSEN

De opleiding kent de volgende toetsvormen: theorietoetsen, verslagen bij projecten, presentaties, vaardigheidstoetsen met simulatiepatiënten, observatieopdrachten, stageopdrachten, essays en reflectieopdrachten.

STUDIEPUNTEN

Als je je diploma op zak hebt, heb je 240 studiepunten behaald. Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Elk jaar zijn er 60 studiepunten te behalen verdeeld over het studiejaar.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 9 september 2019