Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Ergotherapie

De studiebelasting is 40 uur per week. Van deze 40 uur, heb je gemiddeld 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

In het eerste jaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan. Wij proberen in het rooster rekening te houden met het feit dat je opdrachten buiten de deur doet. 

TOETSEN

De opleiding bestaat uit de propedeuse en de hoofdfase. De gehele opleiding bestaat uit een optelsom van studiepunten. Studiepunten krijg je wanneer je hebt voldaan aan de verschillende opdrachten en geslaagd bent voor de toetsen die elk programma worden gegeven. De opleiding kent de volgende toetsvormen: theorietoetsen, verslagen bij projecten, presentaties, vaardigheidstoetsen met simulatiepatiënten, stageopdrachten, essays en reflectieopdrachten.

STUDIEPUNTEN

Als je je diploma op zak hebt, heb je 240 studiepunten behaald. Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Elk jaar zijn er 60 studiepunten te behalen verdeeld over het studiejaar. 


Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Meer informatie over de BSA-norm vind je hier.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 13 november 2018