Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers

Ergotherapie

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Bekijk de afbeelding op ware grootte

Studenttevredenheid

In voorjaar 2018 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) afgenomen. Hierdoor weten we waar studenten Ergotherapie tevreden over zijn en waar we aan moeten werken.

Studenten Ergotherapie zijn het meest tevreden over:

  • De sfeer op de opleiding.
  • Het leren samenwerken op de opleiding. 
  • Wat je leert tijdens stages.
  • Inhoudelijke deskundigheid van de docenten.

Studenten Ergotherapie vinden de belangrijkste punten van verbetering:

  • Roosters en roosterwijzigingen tijdig bekendmaken.
  • Studieresultaten tijdig bekendmaken.
  • Stimuleren om in het buitenland te studeren. 

Hiervoor is een verbeterprogramma opgesteld.

Wil je meer weten? De volledige resultaten vind je op www.studiekeuze123.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 2 oktober 2018