Studieprogramma

Jaar 1

De opleiding Accountancy is een vierjarige praktijkgerichte voltijd bacheloropleiding. Je wisselt colleges af met praktijkgerichte opdrachten waar je alleen of in groepsverband aan werkt.

Studieprogramma

Theorie en praktijk

Bereid je voor op vakken als Wiskunde en Statistiek, Bedrijfsadministratie, Externe Verslaggeving en Belastingrecht. Naast deze vakkennis leer je alle vaardigheden die je in de beroepspraktijk nodig hebt. Denk aan juridische en onderzoeksvaardigheden, Excel, samenwerken, projectmatig werken en het schrijven van adviesvoorstellen. Verder word je op het beroep accountant voorbereid met workshops en gastcolleges over de beroepspraktijk.

Aandacht voor jou

Je staat er niet alleen voor bij Accountancy. Er is namelijk veel persoonlijk contact tussen jou, medestudenten en docenten: samen leren, sporten, werken en netwerken. In jouw klas zit je met gemiddeld 28 studenten samen (werkgroepgrootte). Bepaalde trainingen, projecten en modules worden gegeven in kleinere samenstellingen.

Internationalisering

Internationalisering is ook een belangrijk thema binnen de opleiding. Het accountantsberoep wordt sterk beïnvloed door internationale ontwikkelingen. Er is hierom veel aandacht voor (zakelijke) Engelse taalvaardigheden.

Gemeenschappelijke propedeuse

Je volgt in de propedeuse hetzelfde studieprogramma als studenten van de opleidingen Finance & Control / Bedrijfseconomie en Finance, Tax and Advice. Je kiest bewust voor één van de drie opleidingen en je schrijft je via Studielink in bij de opleiding van jouw keuze. Als je na het eerste jaar vindt dat Finance & Control of Finance, Tax and Advice beter bij je past, dan kun je zonder studievertraging overstappen en starten in het tweede jaar. De voorwaarde is dat je genoeg studiepunten moet hebben, wil je deze overstap kunnen doen na het eerste jaar. Lees hierover verder onder 'Bindend studieadvies'

Benieuwd naar je vakken? Lees hiervoor onze studiegids.

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding Accountancy, de propedeuse, maak je kennis met het economische werkveld en de financiële wereld. Je ontdekt wat er bij het werk van een Finance Professional komt kijken en waar jij goed in bent.

In de propedeuse ga je werken aan verschillende vraagstukken uit de beroepspraktijk. Denk hierbij aan het berekenen van kostprijzen, het geven van een fiscaal advies aan ondernemers en het samenstellen en controleren van jaarrekeningen. Om deze taken goed uit te voeren, leer je onder andere financiële berekeningen te maken en met behulp van onderzoek bedrijfsvraagstukken te beantwoorden. In verschillende vakken leer je hoe bedrijfsprocessen ingericht zijn.

In het bedrijfsleven moet je niet alleen individueel sterk zijn, maar ook in teamverband kunnen presteren. Daarom werk je samen met andere studenten in de vorm projectonderwijs, sporten, het uitwerken van opdrachten en het presenteren van je bevindingen. Uiteraard is er veel aandacht voor je IT-kennis en -vaardigheden, je studievaardigheden en internationalisering.

Studie in Cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 10 februari 2021