Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma – Jaar 2

Sociaal Juridische Dienstverlening

Het tweede jaar van je studie bestaat uit vier blokken van ongeveer tien weken. Elk blok heeft een eigen thema: Criminaliteit en Veiligheid, Overheid en Welzijn, Uitkeringen en Re-integratie en Integrale Schulddienstverlening.

Vakken

In het tweede jaar wordt veel aandacht besteed aan publiekrecht. In vakken zoals Strafrecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Bestuursrecht leer je over de verhouding tussen burgers en overheid. Daarnaast werk je aan verschillende communicatieve vaardigheden, zoals Conflictbemiddeling, Omgaan met Agressie en Beleidsmatig Schrijven. Ook krijg je vakken op het gebied van methodiek en maatschappij, zoals Criminologie.

Praktijk

Als voorbereiding op de stage in het derde studiejaar zet je in het kader van het onderdeel Stagevoorbereiding al een eerste stap in de beroepspraktijk. Je gaat 56 uur vrijwilligerswerk doen om ervaring op te doen in het werkveld. Je kan zelf een plek zoeken maar er is ook veel aanbod van organisaties die met de opleiding al afspraken gemaakt hebben. Je kan bijvoorbeeld aangiftes invullen bij de Belastingdienst, ondersteunen bij het juridisch adviseren van cliënten bij het Juridisch Spreekuur van de Hogeschool van Amsterdam of spreekuur draaien voor ex-gedetineerden bij Humanitas.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 27 juli 2017