Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma – Jaar 2

Sociaal Juridische Dienstverlening

Het tweede jaar van je studie bestaat uit vier blokken van ongeveer tien weken. Elk blok heeft een eigen thema: Criminaliteit en Veiligheid, Overheid en Welzijn, Uitkeringen en Re-integratie en Integrale Schulddienstverlening.

Vakken

In het tweede jaar wordt veel aandacht besteed aan publiekrecht. In de vakken Strafrecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Bestuursrecht leer je over de verhouding tussen burgers en overheid. Naast deze rechtenvakken werk je aan verschillende communicatieve vaardigheden, zoals Conflictbemiddeling, Omgaan met Agressie en Beleidsmatig Schrijven. Ook krijg je vakken op het gebied van methodiek en maatschappij, zoals Criminologie.

Praktijk

Als voorbereiding op de stage in het derde studiejaar zet je in het kader van het onderdeel Beroepsvoorbereiding al een eerste stap in de beroepspraktijk. Je gaat 56 uur vrijwilligerswerk doen om ervaring op te doen in het werkveld. Je kan zelf een plek zoeken maar er is ook veel aanbod van organisaties die met de opleiding al afspraken gemaakt hebben. Je kan bijvoorbeeld helpen met het invullen van aangiftes bij de Belastingdienst,  jongeren die schulden hebben ondersteunen bij Streetcornerwork of spreekuur draaien voor ex-gedetineerden.

In het derde blok wordt via een assessment vastgesteld of je stagebekwaam bent. Aan de hand van beroepsproducten die je maakt en een gesprek dat je voert met een cliënt (acteur) wordt gekeken of je competenties voldoende op niveau zijn om in het derde jaar stage te gaan lopen. Je opgebouwde portfolio speelt hierin een rol.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2016