Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Het eerste jaar van de opleiding is de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase.

Jaar 1

Je begint het eerste jaar van je opleiding met een introductieperiode van een week waarin je kennismaakt met je medestudenten, je studentbegeleider, het werkveld en de opleiding.

Het jaar is verdeeld in twee semesters van 20 weken. In het eerste semester staat de verkenning van het sociaal-juridisch werkveld centraal. Je krijgt onder andere de vakken inleiding in het recht, gedrag en samenleving en gespreksvoering. Daarna ga je aan de slag met het thema 'werken'. Daarbij volg je een (fictieve) cliënt, die je bijvoorbeeld gaat ondersteunen als zij haar baan dreigt kwijt te raken. Je volgt het vak arbeidsrecht en leert bijvoorbeeld hoe je juridisch kan adviseren of slecht nieuws kan brengen. 

Vanaf semester 2 ga je aan de slag met de thema’s bestuur en participatie. Je volgt vakken als bestuursrecht, participatie, gespreksvoering en methodiek. Vervolgens pas je wat je geleerd hebt toe in een beroepsrol, bijvoorbeeld als sociaal raadsman/vrouw of als buurtteammedewerker.

De klassen in het eerste en tweede jaar bestaan uit 28 studenten. In het onderwijs worden verschillende werkvormen gebruikt. Zo werk je afwisselend klassikaal, in kleine groepjes of in duo's aan een vraagstuk. 

Wil je extra uitdaging bovenop het reguliere programma? Bekijk de mogelijkheden.

Competentiegericht onderwijs

SJD is een competentiegerichte opleiding waarin het leren en de beroepspraktijk met elkaar zijn verbonden. Competentiegericht onderwijs houdt in dat je werkt aan het verwerven van kennis, het eigen maken van vaardigheden en een professionele houding. Gedurende de vier jaar van je opleiding werk je aan het ontwikkelen van competenties die je nodig hebt in de sociaal juridische beroepspraktijk. Dit betekent dat je zowel nieuwsgierig moet zijn naar juridische vraagstukken als naar wat er speelt bij de cliënten die bij je komen, zoals leefomstandigheden en persoonlijke problemen.

Beroepsproducten uit de praktijk

Centraal in de opleiding SJD staan praktische opdrachten uit de sociaal-juridische praktijk. Door het maken van beroepsproducten werk je aan het ontwikkelen van je competenties.

Voorbeelden van beroepsproducten:

  • Het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift. Hiermee maak je bijvoorbeeld bezwaar tegen de beëindiging van een uitkering.
  • Het maken van een schuldsaneringsplan. Bijvoorbeeld als schulddienstverlener voor cliënten met problematische schulden.
  • Cliënten adviseren bij de vakbond bij dreigend ontslag of arbeidsongeschiktheid.
  • Voorlichting geven over nieuwe wet- en regelgeving en beleid bij gemeenten of juridische organisaties.
  •  Het voeren van een adviesgesprek. Bijvoorbeeld met een huurder die een juridische vraag heeft.
  •  Een beschikking maken. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een casus op het gebied van het socialezekerheidsrecht.
  • Een gesprek voeren waarbij de client gemotiveerd wordt binnen de schulddienstverlening.

Studentbegeleiding

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een studentbegeleider toegewezen. Je bespreekt samen je studievoortgang, ambities en eventuele studieproblemen. Daarnaast ondersteunt je studentbegeleider je tijdens groepsbijeenkomsten, bij het ontwikkelen van studievaardigheden en bij het opbouwen van jouw portfolio.

De Nederlandse Taal

Tijdens je opleiding speelt taal bij alle vakken een belangrijke rol. Er wordt daarom van je verwacht dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Heb je moeite met taal? Bereid je hier dan goed op voor. Ben je eenmaal begonnen met de opleiding, dan kun je deelnemen aan een cursus taalondersteuning.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening mag je de titel Bachelor of Laws voeren.

Jaar 2, 3 en 4
Haal meer uit je opleiding
Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)