Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma – Jaar 2, 3 en 4

Jaar 2,3 en 4 vormen de hoofdfase van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.

Jaar 2

Aan welke thema’s werk je?

In het tweede leerjaar werk je in het eerste semester aan de thema’s conflictbeslechting en sociale zekerheid. In de module Conflictbeslechting staan vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en huurrecht centraal. Bijvoorbeeld welke stappen een werkgever kan en moet ondernemen om een medewerker te kunnen ontslaan wegens grensoverschrijdend gedrag. En hoe ga je als verhuurder om met illegale onderverhuur?

In de module Sociale Zekerheid verdiep je je verder in de sociaaljuridische kant van het thema uitkeringen en re-integratie. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: heb je recht op een uitkering als je je baan verliest? Wanneer krijg je een boete in geval van fraude?

In het tweede semester draait het bij de module Schulden om vragen als: kunnen schuldeisers gedwongen worden om een betalingsregeling te treffen? Mag van de schuldenaar verwacht worden dat hij zijn auto verkoopt? 

Daarnaast kun je uit vier keuzemodules twee thema's kiezen waarin jij je wilt gaan verdiepen:

  • Migratie: je onderzoekt waarom mensen ervoor kiezen om te migreren, welke (Europese) regels er gelden bij een migratievraagstuk en je leert meer over sociale gevolgen van migratie.
  • Familiezaken: je volgt in de rol van buurtteammedewerker drie gezinnen bij de juridische vragen die zij tegenkomen. Moet je na een scheiding altijd alimentatie betalen en hoe wordt de erfenis verdeeld?
  • Consumentenzaken: je bouwt een dossier op over een recente aankoop die je zelf hebt gedaan. Stel je voor dat de door jou gekochte telefoon al na twee weken gebruik niet meer oplaadt... wat zijn jouw rechten als koper? Wat zijn de verplichtingen van de verkoper?
  • Criminaliteit en Veiligheid: kruip in de huid van een reclasseringsmedewerker en leer hoe crimineel gedrag tot stand komt, wat je kunt doen en welke juridisch maatregelen je kunt inzetten om herhaling van het criminele gedrag te voorkomen.

Wat is de inhoud van het onderwijs?

Om in bovenstaande vraagstukken de cliënt op maat te kunnen adviseren bekijk je deze vanuit verschillende kanten.  Bijvoorbeeld vanuit de huurder en verhuurder of vanuit de gemeente en de uitkeringsgerechtigde. Je past, naast het recht, kennis vanuit de psychologie en sociologie uit jaar 1 toe. Hierbij is het kunnen toepassen van de juiste communicatietechnieken erg belangrijk. Je gaat dan ook aan de slag met vaardigheden als conflicthantering, motiverende gespreksvoering en schriftelijke communicatie. Je onderzoekt verschillende oplossingsrichtingen, zodat je de client passend advies kunt geven over de juridische en niet-juridische mogelijkheden en vervolgstappen.

Daarnaast is er aandacht voor methodisch handelen en een onderzoek in de praktijk. Voor dat laatste onderdeel werk je in groepen aan een vraagstuk uit de praktijk en maak je een beroepsproduct dat wordt beoordeeld door de opdrachtgever. 

Tijdens het hele tweede leerjaar is er in het studieonderdeel Professionalisering aandacht voor jouw ontwikkeling als SJD’er. Onderdeel hiervan is het beter leren kennen van het werkveld en je doet ervaring op met doelgroepen in de praktijk ter voorbereiding op de stage in jaar 3. 

Beroepspraktijk in jaar 2

In het tweede jaar werk je 56 uur als vrijwilliger. Zo doe je ervaring op in het werkveld en bereid je je alvast voor op je stage in het derde jaar. Je kunt zelf een plek zoeken, maar er is ook veel aanbod van organisaties die afspraken met de opleiding hebben. Je kunt bijvoorbeeld belastingaangiftes invullen bij een Buurtteam, ondersteunen bij Het Juridisch Spreekuur van de HvA of jongeren helpen met hun financiële problemen bij Humanitas.

Jaar 3 - stage

Stage lopen kan zowel in Nederland als in het buitenland. Je gaat zelf op zoek naar een stageplaats die jou aanspreekt en die bij je past. De opleiding heeft een uitgebreide vacaturebank waar je gebruik van kan maken. 

Je loopt 4 dagen per week stage en komt 1 keer in de 2 weken naar de campus voor een bijeenkomst met je stagegroep en stagedocent. In deze bijeenkomsten ontwikkel je het professioneel handelen door middel van trainingen en methodische werkbegeleiding. Daarnaast geeft iedere student een werkbespreking over zijn stageplaats. Zo leer je veel over de organisaties waar je medestudenten stage lopen en blijf je op de hoogte van wat er speelt in het sociaal juridisch werkveld. Tot slot doe je onderzoek naar een probleem op jouw stageplaats en schrijf je hier een rapport over.

In het derde jaar loop je 10 maanden stage in de beroepspraktijk

Je sluit het stagejaar af met een assessment. Dit is een gesprek aan de hand van je portfolio. In je portfolio verzamel je beroepsproducten die je tijdens je stage hebt gemaakt. Je laat zien welke keuzes je hebt gemaakt en hoe je deze keuzes verantwoordt.

Jaar 4

Het vierde jaar bestaat uit een minor en een afstudeeropdracht. De volgorde van deze onderdelen bepaal je zelf.

Minor

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van je studie. Je kiest zelf een minor. Dit kan een minor bij de HvA zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om deze bij een andere hogeschool of zelfs in het buitenland te volgen. 

SJD biedt 4 minoren aan:

  • Armoede Interventies
  • De Veranderende Stad
  • Jongvolwassenen uit de Criminaliteit
  • Mediation

Afstuderen

De afstudeeropdracht is een onderzoek dat je uitvoert voor een organisatie uit het SJD-werkveld. Je kunt je afstudeeronderzoek in Nederland of in het buitenland uitvoeren. Daarbij maak je een beroepsproduct voor de organisatie waarvoor je het onderzoek gedaan hebt. Denk aan een adviesrapport, een artikel voor in een vakblad of een folder voor cliënten. Ten slotte presenteer je jouw onderzoek aan je afstudeerbegeleider,een onafhankelijke beoordelaar en de opdrachtgever. Hierbij ga je in op jouw ontwikkeling tot een startbekwame professional.

Haal meer uit je opleiding