Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Studiebelasting

De opleiding streeft ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te flexibiliseren en studenten de mogelijkheid te geven in eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen. Het aantal uren dat je wekelijks besteedt aan de opleiding is daardoor afhankelijk van je individuele studietraject.

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op dinsdag. Let wel; dit betreft het studiejaar 2017 – 2018.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 23 mei 2017