Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Leraar Wiskunde

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Dan heb je de juiste vooropleiding voor Leraar Wiskunde deeltijd. Na jouw inschrijving neem je deel aan een studiekeuzecheck/intake. Zo kom je erachter of deze opleiding echt bij je past.

Vooropleiding Natuur en TechniekNatuur en GezondheidEconomie en Maat-
schappij
Cultuur en Maat-
schappij
Havo Geen extra eisenWiskunde BWiskunde BWiskunde B
Vwo Geen extra eisenGeen extra eisenGeen extra eisenWiskunde A of B
MboToelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2023. Bij aanvang van de opleiding is het noodzakelijk om wiskunde op het niveau eindexamen havo wiskunde B goed te beheersen.    

Heb je je havo- of vwo-diploma behaald vóór 2009 (havo) of 2010 (vwo)? Dan bepaalt de examencommissie van de opleiding of je voldoet aan de toelatingseisen.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Leraar Wiskunde.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Schrijf je in voor deze opleiding