Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Het derde jaar staat grotendeels in het teken van je stage. Deze is 24 uur per week over een periode van 40 weken. Daarnaast volg je vakken die je functioneren in je stage ondersteunen. Vakken die je onder andere krijgt zijn Groepsdynamica, Communiceren met Professionals en Activerende Didactiek. Meer informatie over de vakken vind je in de  studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 26 april 2017