Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Pedagogiek duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

Jaar 1

In het eerste jaar maak je je de basis van Pedagogiek eigen. Het onderwijs wordt in leerlijnen aangeboden: integrale lijn, vaardighedenlijn, kennislijn, stagelijn en regielijn. Elk blok staat in de beroepsopdracht een kerntaak van de pedagoog centraal. Daarnaast volg je kennisvakken als Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie en trainingen als Communicatie en Spel en Systeemgericht werken. Je kunt meteen stagelopen in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang.  De eerste twee studiejaren zijn gemeenschappelijk met de opleiding Pedagogiek.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Stage
Daag jezelf uit
Hoeveel tijd kost deze opleiding?