Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat ruwweg drie onderdelen:

​Programmaonderdeel

​Wat levert je deze master op?

​  Studiepunten

​Vak

​Expert in je eigen schoolvak

58

Vakdidactiek & Praktijk

Gevorderd vakdidacticus in het vho-bovenbouw

​12

​Beroepsgerichte
onderzoekslijn​

​​Onderzoekende professional in je eigen schoolorganisatie

20

Totaal​

 

​​90

Je wordt expert in je schoolvak door je bestaande vakkennis te verbreden en te verdiepen. 

De colleges Vakdidactiek bouwen voort op je bestaande kennis en ervaringen en tillen ze op naar een eerstegraads niveau. Je vakdidactische opdrachten en onderzoeksopdrachten voer je uit op je eigen school. Zo lever je een bijdrage om de (les)praktijk in je klas, je vaksectie en je school te verbeteren. 

De onderzoekslijn bestaat uit onderdelen/modules die je leren hoe je een (vak)didactisch onderzoek op je school moet uitvoeren. Deze vaardigheden zet je om in een praktijkonderzoek op je eigen school.

Al met al kun je rekenen op een uitdagend en gedifferentieerd opleidingsprogramma, dat je in staat stelt onderwijs op hoog (ook op Hbo) niveau te kunnen geven.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 maart 2017