Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De kopopleiding tweedegraadsleraar is een praktijkgerichte opleiding die het mogelijk maakt om binnen één jaar je tweedegraads bevoegdheid te halen. De opleiding bestaat uit twee delen; een praktisch en een theoretisch gedeelte.

Het theoretische deel volg je op de HvA. Dit deel bestaat uit drie pijlers:

  • vakdidactiek;
  • algemene beroepsvoorbereiding;
  • begeleiding bij de professionele ontwikkeling.

Het andere deel van de opleiding bestaat uit een stage. Je begint met het observeren van een docent op je stageschool en je staat aan het einde van het schooljaar zelfstandig voor een klas.

Als rode draad door de kopopleiding loopt een intervisie- en reflectietraject. Daarin leer je samen met je medestudenten je eigen leerproces beter te analyseren. Tegelijkertijd werk je bij het vak Algemene Beroepenvoorbereiding aan onderwerpen als leerlingenzorg, omgaan met verschillen en didactiek. Aan het eind van het jaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren.

De kopopleiding is een voltijd studie. Je moet erop rekenen dat je de gehele week beschikbaar moet zijn.

In de studiegids vind je uitgebreidere informatie over het studieprogramma. Let wel, dit is een beschrijving van het standaard studieprogramma zoals dat nu wordt aangeboden. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 4 december 2017