Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Heb je een bachelordiploma dat direct aansluit bij een schoolvak? Dan heb je de juiste vooropleiding voor de Kopopleiding Tweedegraadsleraar. Na jouw inschrijving neem je deel aan een studiekeuzecheck/intake. Zo kom je erachter of deze opleiding echt bij je past.

Het studieprogramma van de kopopleiding bestaat bijna volledig uit voorbereiding op het leraarschap. Zo geeft alleen een wo-bachelor Nederlandse Taal en Cultuur toegang tot de Kopopleiding Leraar Nederlands. Met een bachelor Communicatiewetenschappen ben je bijvoorbeeld niet toelaatbaar.

De kopopleiding is niet toegankelijk voor personen met een buitenlands diploma.

Kopopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs

Voor de Kopopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs gelden verruimde toelatingseisen. Dat betekent dat je mogelijk ook met een andere bacheloropleiding op het gebied van techniek, ICT en design/ontwerpen toelaatbaar kunt zijn.

Ga naar toelatingseisen Kopopleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs

Overige kopopleidingen

Met onderstaande bacheloropleidingen kun je doorstromen naar de bijbehorende kopopleiding. Staat jouw opleiding niet in het onderstaande overzicht? Je hebt ook andere mogelijkheden om leraar te worden. Bijvoorbeeld door het volgen van een deeltijdopleiding of via het Zij-instroom in Beroeptraject (ZiB).

KopopleidingHbo-bachelorWo-bachelor
Leraar Aardrijkskunde Sociale geografie en planologie
Aardwetenschappen
Aarde en economie
Leraar BiologieToegepaste BiologieBiologie
Leraar Duits Duitse taal en cultuur
Leraar EconomieBedrijfseconomieBedrijfseconomie
Finance and controlAlgemene economie
AccountancyEconomie
Fiscale economieBedrijfskunde
Fiscaal Recht en EconomieEconomie en Bedrijfseconomie
Commercieel management
Management, economie, recht
Bedrijfskunde MER
Leraar Engels Engelse taal en cultuur
Leraar Frans Franse taal en cultuur
Leraar Geschiedenis Geschiedenis
Leraar Gezondheidszorg en WelzijnOpleiding tot Verpleegkunde
Leraar Maatschappijleer Politicologie
Sociologie
Algemene sociale wetenschappen
Leraar NatuurkundeTechnische natuurkundeNatuurkunde
Natuur- en sterrenkunde
Technische natuurkunde
Medische natuurwetenschappen
Leraar Nederlands Nederlandse taal en cultuur
Leraar PedagogiekPedagogiekPedagogische wetenschappen
Sociaal pedagogische hulpverlening
Social work
Leraar ScheikundeChemieScheikunde
Applied science met scheikundeLife science and technology
Chemische technologieScheikundige technologie
Molecular science technology
Biomedische technologie
Farmaceutische wetenschappen
Moleculaire levenswetenschappen
Biomedische wetenschappen (alleen met uitstroomprofiel Moleculaire levenswetenschappen)
Leraar WiskundeBedrijfswiskundeWiskunde
Econometrie en Operationele Research

Zie ook de Verwantschapstabel kopopleidingen 2024(opent in nieuw venster) op vereniginghogescholen.nl.

Schrijf je in voor deze opleiding