Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De Kopopleiding Tweedegraadsleraar is een praktijkgerichte opleiding die het mogelijk maakt om binnen één jaar je tweedegraads bevoegdheid te halen. De opleiding bestaat uit twee delen; een praktisch en een theoretisch gedeelte.

Het theoretische deel volg je op de HvA. Dit deel bestaat uit drie pijlers:

  • (vak)didactiek;
  • pedagogiek;
  • begeleiding bij de professionele ontwikkeling.

Het andere deel van de opleiding bestaat uit een stage. Je begint met het observeren van een docent op je stageschool en je staat aan het einde van het schooljaar zelfstandig voor een klas.

De kennis die je verkrijgt tijdens je studie, leer je toe te passen in de praktijk. Hierbij kun je denken aan o.a. verschillende werkvormen, het omgaan met diversiteit en het begeleiden van leerlingen. Aan het eind van het jaar ben je in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en een variatie aan werkvormen te hanteren.

De kopopleiding is een voltijd studie. Je moet erop rekenen dat je de gehele week beschikbaar moet zijn.

In de studiegids(opent in nieuw venster) vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Nieuw curriculum

Per 1 september 2024 start de kopopleiding Tweedegraadsleraar met een nieuw curriculum. Het programma ziet eruit als volgt:

Semester 1Semester 2

Oriëntatie op het onderwijs

Pedagogisch en didactisch handelen 3 (5 ec stage) 

Pedagogisch en didactisch handelen 1 (start voor de klas)

Pedagogisch eindopdracht (5 ec stage)

Pedagogisch en didactisch handelen 2

Vakdidactisch eindopdracht
Beoordelen in het onderwijs

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Bachelor of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als tweedegraadsleraar in jouw vakgebied.

Hoeveel tijd kost deze opleiding?