Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding duurt een jaar en je hebt 42 lesweken van gemiddeld 40 uur per week.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stage- en studiebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (opdrachten, voorbereiding van lessen en tentamens).

Studiepunten

De totale studie bedraagt 60 studiepunten (EC). Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd.