Hogeschool van Amsterdam

Fysiotherapie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor, voltijd

Als fysiotherapeut ben je een belangrijke schakel in het herstelproces van het bewegingsapparaat van mensen. Je onderzoekt, analyseert, voorkomt en behandelt lichamelijke problemen zodat mensen weer zo goed mogelijk hun dagelijkse leven kunnen leiden. Niet alleen de lichamelijke problematiek van de patiënt heeft je aandacht, ook begeleid je de patiënt in gedragsverandering. Je gaat uit van het vermogen van de patient om zichzelf beter te leren redden, ondanks zijn of haar beperkingen.

Lees verder

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar).

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 17 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan als fysiotherapeut. De deskundigheid van de fysiotherapeut is gericht op het bewegend functioneren van de mens, waarbij de belangen van de patient centraal staan.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-4- diploma. Er gelden geen aanvullende eisen. De vakken biologie, Engels en wiskunde worden in alle gevallen aanbevolen.

Lees meer

Fysiotherapie is een populaire studie: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. Studenten worden geselecteerd middels een selectie.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid