Hogeschool van Amsterdam

Fysiotherapie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor, voltijd

Als fysiotherapeut ben je een belangrijke schakel in het herstelproces van het bewegingsapparaat van mensen. Je onderzoekt, analyseert, voorkomt en behandelt lichamelijke problemen zodat mensen weer zo goed mogelijk hun dagelijkse leven kunnen leiden. Niet alleen de lichamelijke problematiek van de patiënt heeft je aandacht, ook begeleid je de patiënt in gedragsverandering. Je gaat uit van het vermogen van de patient om zichzelf beter te leren redden, ondanks zijn of haar beperkingen.

Fysiotherapie iets voor jou?

Ben je zowel een denker als een doener en hou je ervan flink te studeren? Dan is Fysiotherapie mogelijk een geschikte studie voor jou. Je leert hoe je mensen kunt onderzoeken, behandelen en begeleiden. Je krijgt kennis op het gebied van het menselijk lichaam, bewegend functioneren en van de verschillende ziektebeelden.

Waarom Fysiotherapie aan de HvA?

  • Uit de studenttevredenheidsenquête blijkt dat studenten positief oordelen over het niveau van de opleiding, de praktijkervaring en inhoudelijke deskundigheid van onze docenten. Hier zijn we uiteraard trots op. 

  • De opleiding kiest voor werkvormen die je op een actieve manier betrekken bij de lessen en de lesstof. Zogenaamd ‘activerend onderwijs’. Dat wil zeggen dat je samenwerkt met een vaste groep studenten en docenten. Vanaf jaar twee ga je ook met studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Oefentherapie Mensendieck en Geneeskunde (AMC) aan de slag. Deze manier van interprofessioneel leren sluit aan bij de veranderingen in de zorg. Je wordt zo voorbereid op de zorg van de toekomst.

  • De opleiding staat dicht bij de werkpraktijk. De HvA heeft een samenwerkingsverband met het naastgelegen Academisch Medisch Centrum (AMC). Er is een polikliniek in het gebouw, waar patiënten uit het AMC worden behandeld. Je doet praktijkopdrachten in de snijzaal van het AMC. Aan de hand van echte patiëntbeschrijvingen leer je hoe je patiënten kunt behandelen. Om het nog realistischer te maken, kom je in aanraking met acteurs die patiënten spelen. Vanaf het eerste jaar maak je ook kennis met de echte beroepspraktijk via stages. Je kunt stage lopen in een particuliere praktijk, ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar). Voor havisten met gemiddeld een 8 op hun eindlijst en voor vwo'ers is er de mogelijkheid om het internationale European School of Physiotherapy-programma te volgen in drie jaar.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan als fysiotherapeut. De deskundigheid van de fysiotherapeut is gericht op het bewegend functioneren van de mens, waarbij de belangen van de patient centraal staan.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen. De vakken biologie, Engels en wiskunde worden in alle gevallen aanbevolen.

Lees meer

Fysiotherapie is een populaire studie: er zijn meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. Studenten worden geselecteerd op basis van een kennistoets en interview.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid