Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Fysiotherapie. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit werkcolleges en praktijklessen waarbinnen activerende colleges, praktijk- en projectvaardigheden centraal staan. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is gemiddeld 16 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. 

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 23 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie en het trainen van je praktijkvaardigheden.

Bijbaan naast je studie?

De studielast bedraagt ongeveer 40 uur per week. Daarin zijn contacturen met docenten, student-assistenten, oefenmomenten met medestudenten en zelfstudie-uren opgenomen. Huidige studenten geven aan dat ze 40 uur per week aan hun studie kwijt zijn. Het merendeel van onze studenten heeft in het weekend een bijbaan.

Studieadvies

Aan het einde van jaar 1 ontvang je een advies over de voortzetting van de opleiding. Dit advies is niet bindend. Om toegelaten te worden tot jaar 2 heb je minimaal  45 studiepunten nodig.