Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Fysiotherapie

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Fysiotherapie. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit kennis- en praktijklabs, waarbinnen activerende colleges, praktijk- en projectvaardigheden centraal staan. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is minimaal 16 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar. 

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 23 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie en het oefenen van je praktijkvaardigheden.

Bijbaan naast je studie?

De studielast bedraagt ongeveer 40 uur per week. Daarin zijn contacturen met docenten, student-assistenten, oefenmomenten met medestudenten en zelfstudie-uren opgenomen. Huidige studenten geven aan dat ze 40 uur per week aan hun studie kwijt zijn. Het merendeel van onze studenten heeft in het weekend een bijbaan. 

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Lees meer over studiepunten, studielast en studieadvies bij de HvA
(opent in nieuw venster)