Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Fysiotherapie

Studieprogramma

De opleiding Fysiotherapie duurt 4 jaar en bestaat uit de propedeuse (jaar 1) en de hoofdfase (jaar 2, 3 en 4).

Verbinding onderdelen

Het studieprogramma van de opleiding Fysiotherapie kent geen losse vakken. Alle onderdelen zijn met elkaar verbonden. In kennislabs ga je met je klas actief aan de slag met de theorie uit de colleges. Vervolgens train je binnen de praktijklabs met 2 klassen tegelijk de fysiotherapeutische vaardigheden.

Je krijgt les van docent-fysiotherapeuten en hier worden ook ouderejaarsstudenten bij betrokken. Al vanaf het eerste jaar leer je hoe je jouw fysiotherapeutisch handelen onderbouwt vanuit recent wetenschappelijk onderzoek (EBP). Ook leer je samenwerken met andere (zorg)professionals. Je krijgt bijvoorbeeld vanaf het tweede studiejaar gezamenlijk onderwijs met studenten van de opleidingen Geneeskunde, HBO-Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie.

Praktijklab

Digitaal onderwijs leersysteem

Bij de opleiding Fysiotherapie maken we gebruik van modern onderwijs. Dit heeft als doel jou als fysiotherapeut in opleiding uit te dagen en het studeren interessanter en leuker maken. De opleiding gebruikt een volledig digitaal onderwijs leersysteem en biedt ook de mogelijkheid om een abonnement aan te schaffen, zodat je ook je boeken digitaal tot je beschikking hebt (BSL Academy). Zo kun je waar en wanneer je dat wilt studeren en trainen.

Professionele vorming

Studeren is meer dan alleen een opleiding volgen. Aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling is van groot belang. Omdat dit voor iedereen iets anders betekent, kun je met vrije studiepunten zelf richting geven aan je persoonlijke, professionele vorming.  Je hebt verschillende mogelijkheden om activiteiten te doen die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld cursussen, klassenvertegenwoordiger, vrijwilligerswerk, extra stages of helpen bij studiekeuzeactiviteiten als open dagen of proefstuderen.

Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit 2 semesters. Per semester volg je 2 modules van 8 weken en een module van 4 weken. In het eerste semester staat het thema Gezond Bewegen centraal. Hoe en waarom bewegen gezonde mensen? Je leert over Anatomie, Pathologie, Fysiologie en Psychologie en je doet praktische vaardigheden op zoals het testen van de spierkracht- en lengte.

Tijdens semester 2 leer je wat je als fysiotherapeut moet weten en moet kunnen bij de meest voorkomende aandoeningen en klachten aan het bewegingsapparaat zoals sportletsel, nek- en rugpijn, artrose en schouderklachten. 

Studentbegeleiding

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij je studie en je toekomstige loopbaan. In het eerste semester krijg je 5 lessen met je klas en maak je individueel kennis met je studentbegeleider. Deze studiebegeleider is je eerste aanspreekpunt op de opleiding. Ook kun je met veel vragen terecht bij je studentmentor: een ouderejaarsstudent die aan jouw klas gekoppeld is. Tijdens de opleiding nemen de groepslessen af en gaan over in individuele gesprekken. Hoeveel dat er zijn hangt af van je persoonlijke omstandigheden en studieverloop. 

Jaar 2, 3 en 4
Stages
Haal meer uit je opleiding
Hoeveel tijd kost deze opleiding?
Download de opleidingsflyer (PDF)
(opent in nieuw venster)