Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Stage

Vanaf het eerste jaar maak je kennis met de beroepspraktijk via stages. Je kunt onder andere stage lopen in een particuliere praktijk, ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum. Je loopt in elk jaar van de opleiding een stage.

Jaar 1: ministage

Voor deze stage ben je helemaal vrij in het kiezen en organiseren van een stage-adres. Tijdens de werkveldoriëntaties in het eerste jaar toets je of het geleerde in het onderwijs daadwerkelijk overeenstemt met de praktijk. Je oriënteert je op het beroep en ervaart of, en in hoeverre dit bij je past. 

Jaar 2: juniorstage

In het tweede jaar volg je een juniorstage. Het gaat hierbij om het verdiepen van je oriëntatie op het beroep. Je observeert de dagelijkse praktijk en gaat, onder supervisie van de stagebegeleider, diagnosticeren en behandelen.

Jaar 3 en 4: seniorstages

In het derde en vierde jaar loop je 2 seniorstages van ieder 20 weken. Je ontwikkelt jezelf steeds meer tot het niveau van een startende fysiotherapeut. Op je stage ontdek je dat de problemen die patiënten ervaren in hun dagelijks leven helemaal niet zo eenvoudig en enkelvoudig zijn. Bij de seniorstages in jaar 3 en 4 verwachten we een toenemende mate van zelfstandigheid van je.

Stage in het buitenland

De HvA een uitgebreid netwerk in het buitenland. Stage lopen in het buitenland behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Ambitieuze studenten die zelf actie ondernemen, kunnen gebruikmaken van deze internationale contacten. Wel verbindt de opleiding daar voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat je alleen stage kunt lopen op een plek waar iemand met een Nederlands diploma Fysiotherapie aanwezig is om je te begeleiden. Heb je hier interesse in? Dan is het verstandig om in het eerste jaar al actie te ondernemen en je te oriënteren op de mogelijkheden.

Jaar 2, 3 en 4
Haal meer uit je opleiding