Hogeschool van Amsterdam

Stages en projecten

Forensisch Onderzoek

Het echte veld- en onderzoekswerk leer je als aankomend forensisch onderzoeker natuurlijk het beste in de praktijk.

Studenten Forensisch Onderzoek werkten en werken aan de volgende projecten:

  • Pathologisch onderzoek: onderzoek waarbij het vermoeden van een niet-natuurlijk overlijden bestaat.
  • Reconstructie van de oorzaak van schade.
  • Het veiligstellen van bewijsmateriaal.
  • De juridische bewijswaarde van forensisch onderzoek, in de rechtbank.
  • Onderzoek naar bloed, wangslijmvlies en sperma.
  • Forensisch-biologisch onderzoek, bijvoorbeeld het madenpracticum: aan de hand van insecten op en rond een gevonden lichaam globaal bepalen hoe lang iemand dood is.

Op stagegebied is het aanbod al net zo gevarieerd. Een paar voorbeelden:

  • Onderzoek naar methoden van veiligstellen van vingersporen.
  • Onderzoek op het gebied van humaan DNA, maar ook DNA-onderzoek bij kevers die op een PD kunnen voorkomen.
  • Ondersteunen van advocaten bij strafzaken op het gebied van forensisch onderzoek.
  • Eventueel verbeteren van procedures en protocollen op forensisch gebied.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 19 september 2016