Hogeschool van Amsterdam

Excellentie

Faculteit Gezondheid

Voor studenten die meer kunnen en meer willen dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden en voor studenten die willen excelleren, wordt het honoursonderwijs aangeboden. Dit aanvullend onderwijs biedt volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en verder te stimuleren binnen brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken of je voor te bereiden op (geselecteerde) masters.

EXCELLENTIE 

In het honoursonderwijs worden brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken aan de orde gesteld. Samen met studenten van andere opleidingen verdiep je je aan de hand van praktijkvoorbeelden in vragen die voor jou belangrijk zijn. Vanaf het tweede blok in de propedeuse kunnen studenten inschrijven op verschillende modules. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Geneeskunde, Gezondheid en Bewegingswetenschappen en Human Movement Science. 

Aanbod

Het honoursaanbod is extracurriculair, dit betekent dat het een aanvulling is op het reguliere onderwijs dat studenten volgen. Het programma bestaat uit een Honours Talent Module voor propedeusestudenten,  twee Honours Modules waar studenten uit jaar 2 tussen kunnen kiezen en een uitgebreid Honours Programma voor derde- en vierdejaarsstudenten. Voor derde- en vierdejaarsstudenten is het  Honours Programma gekoppeld aan een (geselecteerde) minor of het reguliere afstuderen of juist al geheel gericht op het Geneeskunde.

HONOURS TALENT MODULE 

Propedeusestudenten hebben vrij toegang tot de Honours Talent Module. De module bestaat uit drie thema's. 

  • Geneeskunde (onderdeel Honourslijn Geneeskunde
  • Belastbaarheid Training in Sport, Oncologie en Cardiologie
  • Gezondheid en Bewegingswetenschappen

Klik hier voor meer informatie over de Honours Talent Module.

HONOURS MODULES

Vanaf  blok 1 in opleidingsjaar 2017-2018 kunnen studenten uit jaar 2, deelnemen aan Honours Modules. Bij de faculteit Gezondheid kunnen hoofdfase studenten kiezen uit twee modules. De module Geneeskunde start in blok 1 en de module Belastbaarheid Training in Sport, Oncologie en Cardiologie & Gezondheid en Bewegingswetenschappen start in blok 2. 


HONOURS PROGRAMMES

Studenten uit jaar 3 en 4 kunnen vanaf semester 1 in opleidingsjaar 2018-2019 kiezen uit een aantal Honours Programma's. Het aanbod is beschikbaar vanaf mei 2018. 
 

HONOURS PROGRAMMES - INTRACURRICULAIR

Intracurriculair kent Excellentie Gezondheid twee Honours Programmes:

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 juli 2017