Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De master Critical Care duurt 1,5 jaar. Er is een goede verhouding tussen theoretisch onderwijs en praktijkleren.

Contacturen en zelfstudie

Het studieprogramma bestaat uit 48 lesdagen en 2.000 praktijkuren; verspreid over 1.5 jaar. Je wisselt periodes van 4 weken praktijkleren af met een week theorie. Je hebt één onderwijsdag per week en wekelijks besteed je gemiddeld 16 uur aan zelfstudie. 

Kleinschalige en intensieve opleiding

De master Critical Care is een kleinschalige en intensieve opleiding. Je leert je talenten maximaal te ontplooien en op een hoog niveau je beroep uit te oefenen. Tijdens de studie krijg je instructie en uitleg van de docent, maar je gaat vooral ook zelfstandig en samen met medestudenten aan de slag.

Je volgt lessen waarin je samen in groepjes (peergroups) werkt. Je bespreekt dan de stof of casus, vragen en onduidelijkheden eerst met elkaar. De vragen die je niet samen kunt oplossen, leg je in een volgende les voor aan je docent. Je bent dus actief bezig met de stof en zoekt samen verdieping. Daarnaast leer je hoe je vragen formuleert en hoe je inhoudelijk discussieert, door het praktijkgerichte karakter.