Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Keuze gemaakt?

Is de master Critical Care iets voor jou? Voor studiejaar 2024-2025 kun je je inschrijven vanaf 1 oktober 2023 tot uiterlijk 15 mei 2024.

Controleer of je toelaatbaar bent

Drie studenten met laptop

Controleer voor je je inschrijft nog één keer of je voldoet aan de toelatingseisen voor deze opleiding.

Check de toelatingseisen

De opleiding beoordeelt jouw inschrijving

Drie studenten met een laptop

Om te starten moet er een samenwerkingsovereenkomst zijn tussen de IC-afdeling of CCU-HCK van die instelling, de kandidaat en de masteropleiding Critical Care van de HvA. De opleiding behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen indien het minimumaantal benodigde aanmeldingen niet wordt behaald. In het geval dat het minimumaantal niet wordt behaald, start de opleiding niet per september 2024. Uitsluitsel hierover wordt gegeven na de inschrijfdeadline op 15 mei 2024.

Lees meer over de werkplek

Betaal het collegegeld

Student met laptop

Je kunt pas met je opleiding beginnen als je je collegegeld hebt betaald. Dit moet uiterlijk de laatste dag voordat je start met de master Critical Care op de bankrekening van de HvA staan.

Meer over het collegegeld