Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Werkgevers

De master Critical Care is gefocust op beroepsgerichte verdieping en combineert vakinhoud met wetenschappelijke kennis. Het geeft verpleegkundigen in de acute en intensieve zorg een breder arsenaal aan vaardigheden en wetenschappelijke kennis ten behoeve van de kwaliteit van zorg, terwijl ze in de dagelijkse praktijk werkzaam blijven.

Een Master Critical Care verpleegkundige op de werkvloer

MCC-verpleegkundigen kunnen als aandachtsvelders, werkgroepleiders en seniorverpleegkundigen van grote meerwaarde zijn voor de interprofessionele teams op de Intensive Care en CCU-HCK. Ze zijn bekend met de actuele thema’s en ontwikkelingen in het vakgebied. Daarnaast onderbouwen ze het handelen door literatuur- en praktijkonderzoek hebben een voortrekkersrol in het organiseren van journal clubs en refereerbijeenkomsten en leveren een bijdrage aan congressen. Ook kan een MCC-verpleegkundige in interprofessionele onderzoeksprojecten het verpleegkundige domein vertegenwoordigen en worden ingezet als kartrekker in het meten van kwaliteit. Ze integreren hierbij de metingen van (verpleegkundige) kwaliteitsindicatoren in de zorgverlening en zorgen daarbij voor dataverzameling, analyse en terugkoppeling van de uitkomsten naar de dagelijkse praktijk.

Carrière aan het bed

De opleiding biedt ambitieuze verpleegkundigen een carrière aan het bed. Het masterniveau komt tot uiting in een verdieping in het klinisch redeneren en het systematisch onderzoeken van de praktijk van zorg. De student onderzoekt een onderwerp dat relevant is voor jouw afdeling, maar ook voor het hele vakgebied. De competenties op masterniveau geven verpleegkundigen de mogelijkheid om organisatiesensitief zich in te zetten voor de kwaliteit van zorg. Voorbeelden zijn combinatiefuncties van zorgverlening met onderwijs, onderzoek of (kwaliteits)beleid binnen de instelling.

Amsterdam UMC Amstel Academie

Amsterdam UMC Amstel Academie verzorgt praktijkopleidingen voor verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau, verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Dat doen ze voor 17 ziekenhuizen in de regio, maar ook voor de medewerkers van ruim 40 andere ziekenhuizen in heel Nederland.

Contact

Nieuwsgierig geworden naar deze master voor jouw organisatie, maar zit je nog met vragen? Neem gerust contact op met opleidingscoördinator Willemke Stilma via mastercriticalcare@hva.nl 

Wat kost deze master?
Download de beknopte werkgeversbrochure (PDF)