Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Als meester of juf op een basisschool geef je niet één vak, maar alle vakken. Dat vergt een goede voorbereiding.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bachelor Pabo HvA voltijd: de opleiding

Studie en praktijk ineen

De voltijdopleiding Pabo HvA duurt vier jaar. Je leert over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt (didactiek). Dit kun je direct toepassen in de praktijk. Want vanaf het eerste jaar sta je al bij een van onze opleidingsscholen voor de klas. Je wordt daarbij intensief begeleid door een mentor en een docent van de Pabo. Wij regelen deze stage voor je en houden hierbij zoveel mogelijk rekening met jouw reistijd. Alle opleidingsscholen bevinden zich sowieso in de regio Amsterdam.

Themaonderwijs

Tijdens je studie aan de Pabo werk je ieder semester aan een ander thema. Dat wil zeggen: de vakken van dat semester zijn gekoppeld aan dit thema. Je krijgt hoorcolleges over het onderwerp en je doet je beroepsopdrachten. Bij die opdrachten ga je zelf onderzoek doen en breng je de theorie in praktijk. Verder krijg je vakcolleges. Dit zijn de vakken die op de basisschool gegeven worden, zoals Nederlands, rekenen, dans en drama, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, beeldende vorming en bewegingsonderwijs.

Lina Hassanzada - Pabo HvA

Ieder kind heeft een talent en het is aan jou om het eruit te halen

Lees verder

Jaar 1

In het eerste jaar - de propedeuse - oriënteer je je breed op het beroep van leraar in het basisonderwijs. Je maakt kennis met het onderwijs, met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen en met de rol van de leerkracht in de stad. Zo ontdek je of dit beroep bij je past. Het studiejaar bestaat uit vier periodes waarin telkens een ander thema centraal staat:

  • Blok 1: Amsterdams onderwijs in beeld
  • Blok 2: Lesgeven over Amsterdam
  • Blok 3: Leren door te spelen
  • Blok 4: Basisonderwijs in Nederland, toen en nu.

Daarnaast leer je in hoor- en werkcolleges over de ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en hoe je vakkennis overdraagt aan kinderen (didactiek). Ook daarin leggen we de verbinding met lesgeven aan kinderen in ‘een grootstedelijke context’. Tijdens je stage breng je je kennis meteen in de praktijk. En ervaar je wat het is om van betekenis te zijn voor kinderen.

Eigenvaardigheidstoets

We vinden het belangrijk dat je als leerkracht foutloos kan spellen. Spelfouten op het bord en taal- of stijlfouten in e-mails naar ouders of op een rapport mogen niet voorkomen. Verder verwachten we dat je in het eerste studiejaar kunt rekenen op het niveau van groep 8+. Daarom besteden wij in de opleiding veel aandacht aan de vakken taal en rekenen. In het eerste jaar moet je de landelijke rekentoets voor pabo-studenten en de HvA-taaltoets doen. Voor de rekentoets hanteren we een hogere norm dan landelijk bepaald.

Ben je benieuwd naar het volledige studieprogramma? In de studiegids vind je meer informatie over jaar 1, 2, 3 ren 4.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2021