Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding duurt vier jaar en je hebt 42 lesweken van gemiddeld 40 uur per week.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, stagebegeleiding, studieloopbaanbegeleiding, excursies en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 15 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Daarnaast loop je één dag per week stage.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je circa 20 tot 25 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.
Uiteraard staan de docenten voor je klaar en begeleiden zij je zowel op de inhoud, als de manier waarop je leert. Later in het jaar ga je steeds meer zelfstandig werken.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.