Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Haal meer uit je studie

Ben je ambitieus en wil je meer uit je opleiding halen? Bij de Pabo HvA kun je je specialiseren in onderwijsconcepten zoals Montessori en Dalton. Daarnaast kun je ervoor kiezen om honoursonderwijs te volgen. of om een deel van je studie in het buitenland te doen. Ook neemt onderzoek een belangrijke plek in binnen jouw opleiding.

Specialisatie onderwijsconcepten

De Pabo van de HvA is een opleiding die bij uitstek oog heeft voor verschillen. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen onderwijsvormen. Bij de Pabo HvA kun je je specialiseren in onderwijsconcepten zoals Montessori en Daltononderwijs. Als je hiervoor kiest, kun je een extra certificaat halen, waarmee je op deze scholen les mag geven.

Montessori

Kinderen hebben van nature een enorme energie en zijn van zichzelf gemotiveerd te leren en zich te ontwikkelen. Dat was de visie van de eerste vrouwelijke arts in Italië, Maria Montessori. Zij startte de school 'Casa dei Bambini' in Rome, waar zij op zeer vernieuwende wijze onderwijs bood aan kinderen in achterstandsituaties. Haar manier van kijken naar kinderen en de omgang met kinderen onderscheidt het Montessori-onderwijs van andere vormen. Als Montessori-leerkracht kijk je vooral en allereerst in welke ontwikkelingsfase het kind zich bevindt en welk handelen en welk materiaal daarbij passen.

Je kunt bij de Pabo HvA afstuderen als leerkracht voor het Montessori-onderwijs door de speciale minor te volgen. Tijdens de minor leer je meer over de Montessori-theorie en over specifieke ontwikkelingsmaterialen en speciale Montessori-activiteiten. Deze activiteiten zijn georganiseerd vanuit de opleiding óf vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Verder loop je uiteraard stage op een Montessori-school. Aan het eind van de opleiding doe je het Montessori-examen volgens de richtlijnen van de NMV. Als je dit examen hebt behaald, ben je bevoegd om op Montessori-scholen te werken.

In Nederland zijn er circa 160 montessorischolen, waarvan circa 35 in Noord-Holland (inclusief Amsterdam).

Dalton

"Hoe meer de leerkracht de leerling vol propt met kennis, hoe minder hij geneigd zal zijn die kennis op te pakken door eigen inspanning. Hoe meer de leerkracht onderwijst, des te minder leert de leerling." - Helen Parkhurst, 1922

Zelfstandigheid, vrijheid, doelmatigheid, reflectie en samenwerken zijn de kernwaarden van het daltononderwijs, gebaseerd op de ideeën van onderwijzeres Helen Parkhurst. In 1920 beschrijft ze haar vernieuwende visie op onderwijs in "Education on the Dalton Plan". Wat de maatschappij nodig heeft volgens Parkhurst waren “mensen zonder vrees”. Kenmerkend voor daltononderwijs toen en nu is dat kinderen werken aan taken die ze zelf kiezen. Samen met de leerkracht zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Kinderen leren hun werk – in vrijheid- te plannen, er zelfstandig en samen aan te werken en voor de uitvoering verantwoordelijkheid te dragen.

Je kunt je bij de Pabo HvA specialiseren in het daltononderwijs door deel te nemen aan de daltonminor. Aan het eind van je opleiding ben je bevoegd om op daltonscholen te werken en ontvang je een landelijk erkend daltoncertificaat.

Wereldwijd groeit het daltononderwijs nog steeds. Het is dan ook nog steeds een vernieuwende onderwijsvorm. Lees hier(opent in nieuw venster) nog meer over het daltononderwijs.

Honours

Honours Talent Module

In het eerste jaar kun je naast je opleiding een Honours Talent Module uit het aanbod van de HvA volgen. Je ontdekt zo of een extra programma iets voor je is. Vaak studeer je samen met studenten van andere, verwante opleidingen.

Honours Programme

In het tweede jaar van je studie kun je kiezen om het Honours Programme van de opleiding te volgen. Het programma is gericht op vakmatige verdieping, verbreding of kennis-ontwikkeling. Je krijgt lesstof of opdrachten die je uitdagen om een onderwerp verder te doorgronden. En je oefent je vaardigheden extra of je leert nieuwe vaardigheden. Je wordt hierin begeleid door een docent.

Bekijk de inhoud van de modules van dit programme in de studiegids van de opleiding.

Internationaal

Een studieperiode in het buitenland levert je meer op dan studiepunten alleen. Je doet nieuwe ervaringen op en het verrijkt je persoonlijkheid. Je wordt zelfstandiger en flexibeler. Daarnaast maak je kennis met een andere taal en cultuur en leer je nieuwe mensen kennen.

De HvA onderhoudt goede internationale contacten die interessante plekken voor studie of stage opleveren. Als je de ambitie hebt in het buitenland stage te lopen of je afstudeeropdracht te doen, is het belangrijk dat je op tijd begint met de voorbereiding. Bespreek je ambitie al tijdens je eerste jaar met je studieloopbaanbegeleider of met iemand van het International Office. Daar kun je terecht met al je vragen over de studiemogelijkheden in het buitenland.

Onderzoek

Het onderwijs is geen statisch vakgebied. De drang om te vernieuwen is groot. Veel mensen hebben ideeën over hoe het anders kan. Onderzoek neemt dan ook een belangrijke plek in. In het werkveld, binnen jouw faculteit op de HvA en binnen jouw opleiding.

Tijdens je opleiding leer je zelfstandig onderzoek te doen. In het laatste jaar voer je een praktijkonderzoek uit, waarmee je aantoont dat jij jouw eigen onderwijspraktijk kritisch kunt bekijken vanuit verschillende perspectieven. Je laat zien dat je een verbinding kunt leggen tussen (vak-)didactische en algemene kennis (theorie) én praktijkkennis. En dat je, op basis van je onderzoek, jouw praktijk beter begrijpt en (samen met collega’s) kunt verbeteren.