Na deze master

Master Critical Care

De masteropleiding MCC is een nieuwe opleiding en richt zich op klinisch redeneren, wetenschap en klinisch leiderschap. De opleiding biedt ambitieuze studenten een carrière aan het bed (hands-on-the bed). Als MCC-verpleegkundige blijf je werkzaam in het verpleegkundig vak in de acute zorg. Daar neem je het initiatief tot kwaliteitsverbeterprojecten.

Het masterniveau komt tot uiting in de thesis: die heeft niet alleen een praktische relevantie voor de eigen werkpraktijk, maar is relevant voor het hele vakgebied.

Onderzoek op de Intensive Care

Aan de Hogeschool van Amsterdam wordt ook onderzoek gedaan naar de verpleegkundige aspecten van zorg en wetenschappelijk onderzoek op de Intensive Care, in het bijzonder de zorg voor en onderzoek bij kunstmatig beademde patiënten.

Sinds juni 2019 is het lectoraat Critical Care opgericht met als doel het evalueren van oude en nieuwe handelingen in de door IC-verpleegkundigen uitgevoerde luchtwegzorg en kunstmatige beademing. Daarnaast richt het lectoraat zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies, maar ook op de de implementatie van ineffectieve handelingen van luchtwegzorg en kunstmatige beademing.


Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding behaal je de opleidingsgraad Master of Science (MSc) en mag je jezelf master Critical Care verpleegkundige noemen.

Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master .

CZO diploma

Binnen het masterprogramma is de ic of CCU/interventiekamer-medewerker-opleiding geïntegreerd. Voor deze opleiding kom je in aanmerking voor een College Zorg Opleidingen (CZO) erkenning en diploma. Je kan je aan het begin van het studiejaar registreren bij het CZO. Het diploma vraag je aan het einde van de opleiding aan.

Lees hier hoe je je registreert bij het CZO.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 20 juli 2021