Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, studieloopbaan-begeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur, wanneer je het volledige programma volgt. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Daarnaast besteed je circa 15 tot 20 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens).

Lesdagen

De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op maandag. Let wel; dit geldt voor het studiejaar 2018 – 2019.

Studiepunten

De studie omvat in totaal 240 studiepunten. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Het aantal uren dat je wekelijks daadwerkelijk besteedt aan de opleiding is afhankelijk van je individuele studietraject.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 50 van de 60 studiepunten halen om door te mogen naar het tweede studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan geeft de HvA je een bindend afwijzend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018