Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Iets voor jou?

Vraag je je voortdurend af wat het verband is tussen de actualiteit en het verleden? Als jij het belangrijk en leuk vindt om ook jongeren daarvoor te interesseren, dan is de deeltijdopleiding Leraar Geschiedenis iets voor jou. Je stimuleert leerlingen een mening te vormen over historische onderwerpen.

Schrijf je in
Lerares met leerlingen in museum

Begin jij na de zomer met Leraar Geschiedenis deeltijd? Wij hebben alle belangrijke info voor je op een rijtje gezet.

Ga naar Start Opleiding

Dit ga je doen

De deeltijdopleiding Leraar Geschiedenis biedt een flexibel studieprogramma. Je kunt de opleiding versneld volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring.

Stockbeeld
Jaar 1

In jaar staat de hoofdvraag centraal: 'Kan en wil ik leraar geschiedenis worden?' Daarom krijg je colleges die je een brede basis geven in het leraarschap, van de opzet van een goede les tot Oude Geschiedenis. Daarnaast loop je een halfjaar stage als leraar geschiedenis.

Jaar 2

Nu ga je de basiskennis uit jaar 1 verstevigen. Je bent het hele jaar actief als stagiair en krijgt verdiepingsvakken over geschiedenis en didactiek. Je leert nadenken over hoe leerlingen leren.

Jaar 3

Het 1e semester van jaar 3 werk je aan thematische verdieping bij geschiedenis. In je stage groeit je verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Het tweede semester volg je een minor (keuzeprogramma). Je kunt ook deels in het buitenland studeren. De minorruimte kan je ook gebruiken om een begin te maken met het halen van een tweede lesbevoegdheid of te kiezen voor een doorstroomminor voor een masteropleiding in onderwijs en opvoeding.

Jaar 4

In de afstudeerfase ben je verantwoordelijk voor je eigen klassen. Daarnaast kies je een afstudeerrichting en doe je hierbinnen meer kennis op over geschiedenis óf aardrijkskunde.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Havo, vwo of mbo 4

Je wordt tot deze opleiding toegelaten met een havo-, vwo- of mbo 4-diploma.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

40 uur per week

Bij een volledig programma heb je circa 10 contacturen per week. Daarnaast werk je 15-20 uur aan projecten, opdrachten en het voorbereiden van lessen en tentamens.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 600 per jaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom Leraar Geschiedenis deeltijd aan de HvA?

Docent geeft college aan studenten
  • Als leraar geschiedenis wil je jongeren aan het denken zetten over het verleden, het heden, zichzelf en de wereld.
  • Naast veel vakkennis doe je ook didactische en pedagogische kennis op. Kennis die je direct leert toepassen tijdens stages.
  • Als leraar geschiedenis heb je reële baankansen en impact op volgende generaties.
  • Je krijgt te maken met een grote diversiteit aan leerlingen en ouders en werkt samen met andere professionals en instellingen.
  • Deze opleiding biedt een flexibel studieprogramma. Je kunt de studie versneld volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, werkervaring en de tijd die je investeert.

Voor wie?

Leerlingen in museum
  • Je hebt interesse in geschiedenis.
  • Je houdt ook van cultuur, mens en maatschappij.
  • Je wilt graag direct impact hebben op jongeren.