Hogeschool van Amsterdam

De studie

Als leraar tweedegraads houd je van je vak en geef je met plezier les. Maar er komt een moment dat je vakinhoudelijk en didactisch verder wilt. De Hogeschool van Amsterdam biedt je een driejarig deeltijdprogramma waarin je wordt opgeleid tot eerstegraadsleraar. Je bent dan bevoegd om les te geven in de bovenbouw van havo en vwo.

In deze masteropleiding leer je om een aantal beroepsrollen professioneel in te vullen en te combineren, omdat deze elkaar in de praktijk overlappen. Je traint je academische vaardigheden. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijke en maatschappelijke attitude. Ook dit draagt bij aan het masterniveau.

Deelnemers aan deze opleiding zijn bijna altijd ervaren docenten. De opleiding is zó opgezet dat je gebruik maakt van je werkervaring. We helpen je om met de school waar je werkt een afspraak te maken, zodat je je stage en onderzoeksopdrachten op je eigen school kunt uitvoeren. Die bekende en vertrouwde omgeving is een goede voedingsbodem om je verder te ontwikkelen als leraar.

De eerstegraads opleiding Engels is gericht op tweedegraads bevoegde docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs.

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kan je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verdiepen of je wilt specialiseren. Kijk voor meer informatie op de site van  Dienst Uitvoering Onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 maart 2017