Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit drie onderdelen: vakinhoud, vakdidactiek & onderzoek in de schoolpraktijk en keuzemodules.

 

Onderdelen

Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • vakinhoud (rol 1)
  • vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk: VOS (rol 1, 2, 3)
  • keuzemodules (rol 2)

Vakinhoud: Expert in je schoolvak

Expert zijn betekent meer dan beschikken over veel vakkennis. Je kunt die kennis ook overbrengen, op zo’n manier dat jouw leerlingen er enthousiast door raken. Je inspireert en begeleidt je leerlingen tijdens hun individuele ontdekkingstocht door het vak. En de relatie tussen jouw schoolvak en de wetenschappelijke discipline is je vertrouwd. Je verstaat de kunst om op te treden als een expert in je schoolvak en je bovenbouwleerlingen actief voor te bereiden op examens.

Je gaat je – onder andere - verdiepen in Taalkunde, Letterkunde (van oude tot moderne) en hoe je literatuur in jouw klas kan gebruiken. Deze verdieping betekent meer dan het vergaren van kennis: je gaat ook leren om stellingen te onderbouwen, een visie te becommentariëren of theorie te toetsen op basis van gegevens uit wetenschappelijke publicaties.

Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS): Gevorderd vakdidacticus en Onderzoekend professional

Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk, ofwel VOS, bestaat uit geïntegreerde vakken, waarin je onderzoeksmatig leert denken en kijken naar de onderwijspraktijk. Je geeft elke dag les aan leerlingen, maar wat weet je eigenlijk van het denken of leren van leerlingen? In de VOS-lijn ga je o.a. op onderzoek in je eigen schoolpraktijk op basis van wetenschappelijke inzichten (literatuur) en wetenschappelijke methoden (o.a. dataverzameling, data-analyse en reflectie). Op deze wijze verdiep jij je als onderzoekend professional meer in de leerprocessen van je leerlingen, zodat jouw onderwijs nog beter aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden.

De VOS-colleges bouwen voort op je bestaande kennis van het lesgeven in de onderbouw. Je gaat je ontwikkelen tot gevorderd vakdidacticus op masterniveau, d.w.z. dat je bovenbouwleerlingen op weg naar hun examens optimaal kunt begeleiden.

Je VOS-opdrachten voer je (meestal) uit op de school waar je werkt. Zo ontwikkel je je professionaliteit (en beroepsrollen) en binnen je eigen school en lever je tegelijkertijd een bijdrage om de praktijk op jouw school te verbeteren.

Keuzemodules

In de master kies je in de loop van je studie minimaal twee keuzemodules (5 ECTS per keuzemodule). Keuzemodules zijn beroepsondersteunend en generiek van aard . Ze zijn dus geschikt voor alle eerstegraadsopleidingen. Momenteel kun je kiezen uit: Urban Education, Pedagogiek voor de bovenbouw, Digitale didactiek, Denken over wetenschap, Financiële geletterdheid en Europese Cultuur.

Leerlijnen

Het programma is opgedeeld in drie leerlijnen. In elke leerlijnen staat de relatie tussen theorie (wat je in de les leert) en praktijk (wat je op school kunt doen) centraal. Je kunt er dus direct mee uit de voeten.

Leerlijn Taalvaardigheid en Taalkunde

In deze leerlijn breng je je academische taal- en denkvaardigheid flink wat stappen verder. In deze leerlijn ga je ook ontdekken dat taalkundigen op masterniveau een ander perspectief op taal hebben dan ‘gewone’ taalgebruikers.      

Leerlijn Literatuur en Cultuur

Je verdiept je al aanwezige kennis over literatuur, literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap. In deze leerlijn is het de bedoeling dat je niet alleen interessante colleges volgt, maar zelf ook actief aan de slag gaat met het analyseren van literaire teksten of het bedenken van een toets voor literatuur. Deze lijn wordt in het derde jaar afgesloten met de module ‘Teaching Literature’.

Leerlijn Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS)

Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS) is een geïntegreerd vak, waarin je de eigen onderwijspraktijk systematisch leert onderzoeken en (her)ontwerpen. Je maakt het denken en leren van leerlingen zichtbaar via wetenschappelijke methoden (o.a. dataverzameling, data-analyse en reflectie) en gebruikt evidence- en practice-based inzichten (literatuur) om je onderwijs te ontwerpen binnen een vakdidactisch kader, rondom een vakdidactisch thema (speaking, writing, etc.). Op deze wijze verdiep jij je als onderzoekend professional in de leerprocessen van jouw leerlingen en kun je jouw onderwijs nog later beter laten aansluiten bij hun behoeften en mogelijkheden.    

Een overzicht van het gehele curriculum kun je vinden in de studiegids(opent in nieuw venster).

Praktijk

De masteropleiding Leraar Engels sluit direct aan op jouw dagelijkse lespraktijk. Je kunt wat je leert inzetten en al doende groeien in je nieuwe rol.

Wanneer je tijdens de opleiding al als docent in de bovenbouw werkt, dan kan jouw dagelijkse praktijk als basis fungeren voor de kernonderdelen van de opleiding. Werk je in de onderbouw, dan is het bijna altijd mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengroep) ruimte te maken voor jouw opdrachten, onderzoek en stage in de bovenbouw havo/vwo. Als dat niet lukt binnen je eigen school / scholengroep, dan zoek je een vo-school waar je praktijkopdrachten in de bovenbouw kunt uitvoeren.

Werk je niet in het onderwijs, zoek dan op korte termijn een baan als leraar. Zodat je tijdens je opleiding een thuisbasis hebt voor de kernonderdelen. In alle gevallen proberen we een vruchtbare en goed werkbare overeenkomst te sluiten tussen jou, de school en de opleiding.

Beroepsrollen

In de opleiding staan drie zogenoemde beroepsrollen (kwaliteiten) van de eerstegraadsleraar centraal. Na het afronden van de opleiding ben je expert in jouw schoolvak. Je hebt jezelf ook ontwikkeld tot gevorderd vakdidacticus en onderzoekend professional in je eigen klas, vaksectie en schoolorganisatie.

Jouw maatwerkprogramma

De masteropleiding is een deeltijdopleiding, waardoor je naast je studie ook in deeltijd kunt werken.

Toch is het is pittig om te studeren naast je huidige (drukke) baan. We proberen je daarom zoveel mogelijk maatwerk te bieden en rekening te houden met jouw persoonlijke omstandigheden. We bieden je een zekere mate van flexibiliteit in jouw studietraject.

We gaan standaard uit van een cursusduur van 2,5 tot 3 jaar, maar door persoonlijke omstandigheden kan het studietraject mogelijk sneller of juist langzamer gaan. Hoe groot is je huidige betrekking? Welke vooropleiding heb je gehad? Hoe is je persoonlijke situatie? Heb je zorgtaken? Allemaal zaken die van invloed kunnen zijn op het tempo van de studie. In overleg met je studieloopbaanbegeleider wordt gekeken welk studietraject het beste bij jouw situatie past.

Samen met je opleidingscoördinator of studieloopbaanbegeleider kun je in bepaalde gevallen een maatwerkprogramma opstellen, waarbij je kunt versnellen of temporiseren. Zo kun je efficiënt en flexibel studeren naast je baan en je andere verplichtingen.

Titel en diploma

Na afronding van de opleiding mag je de titel Master of Education voeren. Je kunt dan aan de slag als eerstegraadsleraar Engels.

Losse modules
Hoeveel tijd kost deze opleiding?