Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar 3 volg je vakken als Interkulturelles Lernen en Deutsch im Beruf. Naast een beroepsopdracht loop je ook in dit jaar stage op een school. In het tweede semester van het derde jaar volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk voor meer informatie over het minorenaanbod op www.hva.nl/minoren

Aan het einde van het jaar kies je een afstudeerrichting: je kunt kiezen voor algemeen vormend onderwijs (de onderbouw van de havo en het vwo) of het beroepsonderwijs (het vmbo, mbo of volwassenenonderwijs).

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juni 2020