Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

De opleiding biedt jou de mogelijkheid in je eigen tempo en zelfstandig (een deel van) het onderwijs te volgen. Het aantal uren dat je wekelijks besteedt aan de opleiding is afhankelijk van jouw individuele studietraject.

Contacttijd

Wanneer je het volledige programma volgt krijg je in het eerste jaar gemiddeld 10 contacturen per week, waarbij een contactuur wordt uitgedrukt in een onderwijsuur van 50 minuten. Daarnaast moet je rekening houden met circa 15 a 20 uur zelfstudie per week,  waarbij je werkt aan projecten en opdrachten. In deze tijd bereid je ook je lessen voor en leer je voor de tentamens. In het tweede semester loop je ook een dag stage op een school.

Lesdagen

De colleges vinden in principe op de volgende dagen plaats:

  • Jaar 1 en jaar 3: dinsdag tussen 12.00 en 22.00 uur
  • Jaar 2 en jaar 4: donderdag tussen 12.00 en 22.00 uur

Let wel: dit geldt voor het studiejaar 2023-2024.

Bindend Studieadvies (BSA)

In het 1e studiejaar moet je bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding minimaal 48 studiepunten halen om door te mogen naar het 2e studiejaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je niet dit minimale aantal studiepunten, dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.