Na je opleiding

HBO-Verpleegkunde duaal

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan binnen het werkveld van verpleegkunde.

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding HBO-Verpleegkunde duaal ontvang je het diploma Opleiding tot Verpleegkundige. Dit is de officiële CROHO-naam van de opleiding. Je mag de titel Bachelor of Science voeren.

Als je je diploma in ontvangst hebt genomen kun je jezelf inschrijven in het BIG-register als Verpleegkundige, en heb je beroepsbevoegdheid conform artikel 3. Je bent daarmee bevoegd om de wettelijk beschermde beroepstitel Verpleegkundige te voeren.

Beroepsmogelijkheden

Je kunt overal in de gezondheidszorg werken, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de (ambulante) psychiatrie, de wijkzorg of het ziekenhuis. Ook kun je combinaties maken, waarbij je bijvoorbeeld in deeltijd in een instelling werkt en daarnaast in de wijkzorg thuis bij patiënten verpleegkundige zorg verleent.

Werkgelegenheid

Op dit moment is in alle velden van de zorg werk voor HBO-Verpleegkundigen. De zorg verschuift steeds meer naar de thuissituatie. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, de opnameduur in het ziekenhuis is korter, en de te verlenen zorg complexer. Steeds meer (complexe) zorg wordt thuis verleend door verpleegkundigen. Daardoor komt er meer werkgelegenheid voor de hbo-verpleegkundige in de wijk en in de psychiatrie. Omdat de zorg in het ziekenhuis, de wijk en de psychiatrie steeds complexer wordt is er een grote behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen. In de psychiatrie geldt dit vooral voor de acute klinische zorg en de ambulante zorg, en in het ziekenhuis voor de intensive care, de anesthesie-afdelingen en de spoedeisende hulp.

Verder studeren

Als verpleegkundige kan en moet je je ook na afronding van de opleiding blijven (bij)scholen en ontwikkelen. Een hbo-opleiding biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de master die je wilt doen.

Danytza Berry - Honours student en cum laude afgestudeerd aan de bachelor Verpleegkunde

Doordat ik binnen de opleiding Verpleegkunde veel kansen heb gekregen, biedt dit een goede start binnen de gezondheidszorg.

Lees verder

De master Critical Care geeft hbo-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de acute en intensieve zorg de mogelijkheid om zich verder 'aan het bed' te ontwikkelen. De opleiding geeft je de kans je kennis en vaardigheden op het gebied van verpleegkundige zorg te verdiepen. Daarnaast ontwikkel je uitgebreide onderzoeksvaardigheden. Deze master is uniek in het opleiden van jou tot een expert intensive care-verpleegkundige op masterniveau.

De master GGZ-Verpleegkunde is voor hbo-verpleegkundigen die al werken of willen werken in de GGZ. Als afgestudeerde van de masteropleiding GGZ-Verpleegkunde ben je een ambulant werkende verpleegkundige die de rollen van ‘generalist’ en ‘specialist’ in zich verenigt. Door het academisch denk-, analyse- en kennisniveau draag je bij aan het optimaliseren van de ambulante GGZ, zowel in de directe patiëntenzorg, als door het verbeteren en wetenschappelijk onderbouwen van werkprocessen.

De masteropleiding Evidence Based Practice (EBP) is een tweejarige wetenschappelijke onderzoeksmaster waar studenten worden opgeleid als onderzoeker. Ook leer je klinisch handelen en wetenschappelijk onderzoek te integreren. De huidige masterstudenten EBP zijn vaak verpleegkundigen of paramedici met klinische ervaring die de master volgen ter ondersteuning en onderbouwing van hun beroepspraktijk. De faculteit Gezondheid heeft een nauwe samenwerking met deze master. Daardoor kunnen studenten onder voorwaarden vrijstellingen krijgen wanneer zij met succes het honoursprogramma EBP hebben afgerond.

De master Advanced Nursing Practice is een tweejarige master voor hbo-verpleegkundigen waarbij je wordt opgeleid tot verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten verrichten zelfstandig complexe verpleegkundige taken en eenvoudige medische handelingen bij specifieke patiëntengroepen.

De master Verpleegkundig Specialist GGZ is voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die in de GGZ werken. Deze beroepsverdiepende praktijkopleiding op academisch werk- en denkniveau duurt drie jaar. Verpleegkundig specialisten GGZ werken als behandelverantwoordelijke en regievoerder in de verschillende velden van de GGZ-zorg.

In deze wetenschappelijke master leren studenten vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg te analyseren vanuit verschillende perspectieven. De faculteit Gezondheid heeft een nauwe samenwerking met deze master. Daardoor kunnen studenten onder voorwaarden vrijstellingen krijgen voor het schakeljaar Gezondheidswetenschappen wanneer zij met succes het honoursprogramma Gezondheidswetenschappen hebben afgerond.

Naast bovenstaande masters kun je ook kiezen voor verschillende verpleegkundige vervolgspecialisaties.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 7 september 2021