Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2, 3 en 4

Finance, Tax and Advice

Op deze pagina:

Jaar 2

In het tweede studiejaar staan de adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen bij, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.

Binnen je richting ga je voor de verschillende type klanten werken met beroepsproducten. Dat betekent bij Finance Advice dat je een klant leert adviseren over zijn financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Zo kun je de opdracht krijgen om beleggingsvoorstel te maken voor een vermogende particulier of een financieringsvoorstel te schrijven voor een ondernemer die zijn bedrijf wil uitbreiden.

Bij Tax Advice leer je een klant adviseren op financieel en fiscaal terrein door kennis toe te passen van zowel nationale als internationale (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Een opdracht zou kunnen zijn dat je een fiscale jaarrekening moet gaan opstellen voor een internationaal opererende BV. of om een vermogende particulier te adviseren over de fiscale structuur.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids .

Jaar 3

In het derde jaar loop je een half jaar stage bij een bank, verzekeringsmaatschappij, belastingkantoor of financiële organisatie. Een stage is je eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk.

Daarnaast is er naast de stage aandacht voor onderzoeksvaardigheden, internationalisering en financiële en fiscale planning.

Jaar 4

In het vierde jaar kies je een minor en studeer je af. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar om je kennis te verdiepen of te verbreden. Hierbij kan je denken aan: o.a. Internationaal bankmanagement, City marketing in Europe, Business English, Ondernemerschap, Marketing voor niet-marketeers. Je hebt de vrijheid om te kiezen welke minor te wilt volgen. Je kunt een minor van 30 ECTS (studiepunten) volgen of twee minoren van ieder 15 ECTS. Bij bepaalde minoren kunnen instapvoorwaarden zijn.

Bo Zondag - Student FTA

''FTA is een studie die zich zowel op het menselijke gedrag als cijfermatige aspecten richt. Ik vind het leuk om vaardigheden te leren hoe je het beste klanten kunt adviseren hoe zij bijvoorbeeld hun vermogen kunnen opbouwen. Dat geeft mij voldoening.''

Lees verder

+FinanceLab

In het +FinanceLab van de financiële opleidingen werken bedrijven, studenten en docent-onderzoekers samen aan actuele vragen uit de beroepspraktijk. Daarnaast houdt het FinanceLab zich bezig met innovatie binnen het vakgebied Finance & Control.

Je kunt als vierdejaars student bij het FinanceLab je afstudeeropdracht doen. Het FinanceLab biedt (onderzoeks)projecten in het bedrijfsleven aan, waarbij je als student zelfstandig onderzoek uitvoert onder begeleiding van onderzoekers. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Lees meer over het programma in de studiegids .

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 16 september 2021