Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 2, 3 en 4

In het tweede jaar start de hoofdfase van de opleiding. De laatste twee jaar geef je een persoonlijke invulling aan je studie. Je kiest je minor, loopt stage en maakt je afstudeeropdracht.

Jaar 2

In het tweede studiejaar staan de adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen bij, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.

Binnen je richting ga je voor de verschillende type klanten werken met beroepsproducten. Dat betekent bij Finance Advice dat je een klant leert adviseren over zijn financieringsbehoefte en -mogelijkheden. Zo kun je de opdracht krijgen om beleggingsvoorstel te maken voor een vermogende particulier of een financieringsvoorstel te schrijven voor een ondernemer die zijn bedrijf wil uitbreiden. 

Bij Tax Advice leer je een klant adviseren op financieel en fiscaal terrein door kennis toe te passen van zowel nationale als internationale (fiscale) wet- en regelgeving en jurisprudentie. Een opdracht zou kunnen zijn dat je een fiscale jaarrekening moet gaan opstellen voor een internationaal opererende BV. of om een vermogende particulier te adviseren over de fiscale structuur. 

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids(opent in nieuw venster).

Jaar 3

In het derde jaar loop je een half jaar stage bij een bank, verzekeringsmaatschappij, belastingkantoor of financiële organisatie. Een stage is je eerste echte kennismaking met de beroepspraktijk.

Daarnaast is er naast de stage aandacht voor onderzoeksvaardigheden, internationalisering en financiële en fiscale planning.

Jaar 4

In het vierde jaar kies je een minor en studeer je af. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar om je kennis te verdiepen of te verbreden. Hierbij kan je denken aan: o.a. Internationaal bankmanagement, City marketing in Europe, Business English, Ondernemerschap, Marketing voor niet-marketeers. Je hebt de vrijheid om te kiezen welke minor te wilt volgen. Je kunt een minor van 30 ECTS (studiepunten) volgen of twee minoren van ieder 15 ECTS. Bij bepaalde minoren kunnen instapvoorwaarden zijn.

Afstudeeropdrachten bij het Center for Financial Innovation

In het Center for Financial Innovation (CFI) van de financiële opleidingen werken bedrijven, studenten en docent-onderzoekers samen aan actuele vragen uit de beroepspraktijk en doen zij onderzoek binnen het vakgebied Finance & Control. Daarnaast houdt het center zich bezig met innovatie.

Je kunt als afstudeerder bij het Center for Financial Innovation je afstudeeropdracht doen. Het CFI biedt (onderzoeks)projecten in het bedrijfsleven aan, waarbij je als student zelfstandig onderzoek uitvoert onder begeleiding van onderzoekers. Lees meer over de mogelijkheden.

Lees meer over het programma in de studiegids(opent in nieuw venster).

Stage
Haal meer uit je opleiding
Maak kennis met studievereniging Fintax
(opent in nieuw venster)
Volg Finance, Tax and advice op Instagram!
(opent in nieuw venster)