Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Een studie in deeltijd is niet eenvoudig. Je moet niet alleen het juiste denkniveau hebben en voldoende motivatie, maar ook de nodige discipline. Maar het is wel heel leuk: je leert echt wat nieuws. En je werkt heel bewust aan je eigen professionele toekomst.

Je moet rekenen op ongeveer 25 uur per week voor je studie. Op maandagmiddag en -avond heb je college van 14.30 – 22.00 uur; dit zijn 8 lesuren (van 50 minuten). Ook rekenen we op een uur eetpauze tussendoor. Bij de contacturen met een docent volg je hoorcolleges, werkcolleges of practica. De docenten verwachten dat jij actief meedoet in de les.

Zelfstudie

Daarom gebruik je de zelfstudie-uren om je voor te bereiden op de lessen (en tentamens). Ook werk je in deze uren buiten de HvA aan projecten en maak je opdrachten. Dat betekent niet dat je geheel alleen bent, want je vaste studiebegeleider, je docenten en je medestudenten kunnen je helpen als je ergens niet uitkomt. Daarnaast kun je bij de HvA diverse bijscholingscursussen volgen in de avonduren. Is je wiskunde bijvoorbeeld nog niet op voldoende niveau, dan verwachten we dat je hierin bijles volgt. De opdrachten zijn telkens gerelateerd aan je werkomgeving. Betrek ook je collega’s bij je studie, zodat zij weten waarmee je bezig bent. Je verbreedt op die manier gelijk je netwerk binnen het bedrijf.

Bindend Afwijzend Studieadvies

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je in het eerste jaar minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 11 februari 2021