Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 3 en 4

Bestuurskunde

Jaar 3

De volgorde waarin je jaar 3 afrondt, mag je zelf bepalen. Je kunt eerst op stage gaan en daarna een minor volgen, of andersom. 

Stage

In het derde jaar van je opleiding ga je een semester op stage. Je functioneert als professional binnen een organisatie en voert een individuele (onderzoeks)opdracht uit. Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een stageplek en je hebt goedkeuring nodig van de stagecommissie om te starten. De stagecommissie adviseert over een passende stageplek.

Minor

Gedurende een semester volg je een minor. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten. De minor heeft als doel je kennis te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren.

Je kunt een minor volgen bij Bestuurskunde, bij een van de andere opleidingen van de HvA, of elders. Kijk voor meer informatie en het complete minorenaanbod bij Minoren.

Jaar 4

Semester 1

In het eerste semester van jaar 4 start je met vakken in public governance. Dit zijn gespecialiseerde kennisvakken, vaardigheden en projectopdrachten waarmee je je goed voorbereid op het afstuderen.

Semester 2

In het tweede semester van jaar 4 studeer je af door zelfstandig een bestuurlijk en/of maatschappelijk vraagstuk te onderzoeken. Je zoekt naar oplossingen, je geeft een advies of je ontwerpt beleid. Dit leg je vast in een schriftelijk werkstuk (proeve van bekwaamheid). Tijdens het afstuderen word je begeleid door een docent van de opleiding. Je werkstuk wordt beoordeeld door twee examinatoren die niet betrokken waren bij de begeleiding. Vervolgens verantwoord je je bevindingen in een presentatie en eindgesprek met de examinatoren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2018