Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Bestuurskunde is een 4-jarige voltijd bacheloropleiding. De opleiding is opgebouwd rondom actuele maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor kennis en beroepsvaardigheden. Als bestuurskundige bereik je je doel namelijk alleen in samenwerking met anderen en op basis van valide kennis. Je leert achterhalen welke informatie en partijen nodig zijn voor het aanpakken van een maatschappelijk probleem. Ook leer je stap voor stap hoe je beleid maakt: van agenderen en ontwerpen tot besluitvorming, uitvoering en evaluatie.

Welke vakken krijg je? Bekijk dat en meer in de video.

Competentiegericht onderwijs

Bestuurskunde is een competentiegerichte opleiding die theorie verbindt met de beroepspraktijk.

Je ontwikkelt onder andere de volgende competenties:
•    Je kunt maatschappelijke vraagstukken en politieke issues signaleren en een passend beleidsvoorstel formuleren.
•    Je kunt onderzoek verrichten en beoordelen. Je adviseert op basis van informatie-analyse en weging van belangen.
•    Je leert samen te werken en belangen af te stemmen, onder meer via cocreatie.
•    Je bent in staat tot het managen, regisseren en faciliteren van mensen en projecten.

Interdisciplinaire aanpak

Je bekijkt maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken: van de juridische, economische, sociologische en bestuurlijke kant. Je krijgt inzicht in de manier waarop beslissingen tot stand komen en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Ook leer je welke partijen betrokken zijn bij ontwikkelingen in de stad en hoe je hiermee kunt samenwerken.

Praktijkgericht

Vanaf het begin van je opleiding maak je kennis met de praktijk. Samen met medestudenten voer je projectopdrachten uit van opdrachtgevers. In het eerste jaar zijn dat vooral opdrachtgevers in de metropoolregio Amsterdam. Later in je studie zijn dat ook opdrachtgevers op provinciaal, landelijk of zelfs internationaal niveau. De HvA heeft veel contacten met het werkveld, zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en belangenorganisaties. Dankzij deze projectopdrachten kom je steeds in verschillende organisaties terecht en ervaar je zelf wat het werk van een bestuurskundige inhoudt. Je krijgt bovendien inzicht in je eigen interesses en leert in welk type organisatie jij het beste past. Je krijgt les van gastdocenten uit de beroepspraktijk en in het derde jaar loop je stage om je verder te oriënteren op het bestuurskundige beroepenveld. 

Wat vindt Omar het meest interessant aan de praktijklessen? Bekijk de video in 30 seconden.

Nederlandse taal

Taal speelt een belangrijke rol tijdens je opleiding. Het is daarom belangrijk dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Ook Engels is vanaf het eerste jaar belangrijk. Tijdens je opleiding kun je deelnemen aan een cursus Taalondersteuning. 

Onderzoek

Een hbo-bestuurkundige moet een onderzoekende houding hebben. Zo ontwikkel je nieuwe inzichten en kennis over bestaande maatschappelijke vraagstukken.

Je ontwikkelt vaardigheden voor praktijkgericht onderzoek bij het vak Beroepsvaardigheden, de projectopdrachten, je stage en uiteindelijk het afstuderen.

In het Kenniscentrum Maatschappij en Recht(opent in nieuw venster) van de HvA werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Als student werk je mee aan het onderzoek of volg je een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Onderzoek door studenten

In opdracht van het lectoraat Armoede Interventies doe je bijvoorbeeld onderzoek naar financiële zelfredzaamheid onder jongeren. Je onderzoekt of het huidige beleid effectief is en maakt alternatief beleid op basis van ervaringen van jongeren die tegen financiële problemen aanlopen. Of je onderzoekt voor de gemeente Amsterdam hoe het vuurwerkverbod uitgevoerd zou kunnen worden.
 

Jaar 1 en 2
Jaar 3 en 4
Haal meer uit je opleiding
Download de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)