Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Bestuurskunde

Studieprogramma - Jaar 3 en 4

In het derde studiejaar van Bestuurskunde loop je stage en volg je een minor. Het studiejaar erop start je met vakken in public governance, om daarna af te studeren met jouw onderzoek.

Jaar 3

De volgorde waarin je jaar 3 afrondt, mag je zelf bepalen. Je kunt eerst op stage gaan en daarna een minor volgen, of andersom. 

Stage

In het derde jaar van je opleiding ga je een semester (half studiejaar) op stage. Dit is de uitgelezen kans om je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen!
De stage is een goed moment om jouw professionele voorkeur uit te proberen. Wil je bijvoorbeeld in een politieke setting terechtkomen? Dan kun je stagelopen bij een fractie in de Tweede Kamer of een gemeenteraad. Heb je interesse in een beleidsfunctie? Dan kan je terecht op verschillende beleidsterreinen (Sport, Ruimtelijke Ontwikkeling, Veiligheid, etc.) bij een gemeente of provincie. Zo zijn er veel diverse stageplekken mogelijk, met elk een wisselende (professionele) focus.
Voorbeelden van stageplekken en -opdrachten zijn:

  • Gemeente Amsterdam: in kaart brengen van sportbeleid en gymlessen op scholen om overgewicht onder jonge kinderen tegen te gaan.
  • Politie: samenwerking tussen politie en hulpverleners inventariseren rond de aanpak verwarde personen.
  • Tweede Kamerfractie: meewerken aan een beleidsdossier of verkiezingscampagne.
  • Cultureel platform Pakhuis de Zwijger: buurtgerichte sociale programma’s in een samenwerkingsverband met stadsdelen en bibliotheken voorbereiden.
  • Openbaar Ministerie: voor- en nadelen van bepaalde methodes in de omgang met jeugdcriminaliteit in kaart brengen.
  • Nationale Jeugdraad: bijdragen aan initiatieven om de democratische participatie van jongeren te verhogen.
  • Rijkswaterstaat: beschrijven van maatregelen die duurzaamheid bevorderen bij een project kadeherstel.
  • Europese commissie: het lobbytraject voor burgemeesters met betrekking tot Europese subsidie beschrijven.  

De stageplek regel je zelf, waarbij je wordt geadviseerd en ondersteund door de stagecommissie.

Minor

In het derde jaar volg je een semester een minor: een samenhangend keuzeprogramma van om je kennis te verbreden of verdiepen. Je kunt kiezen voor een minor van 30 studiepunten of twee minoren van 15 studiepunten.
Je kiest zelf de minor(en) waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren. Je kunt een minor volgen bij Bestuurskunde, maar ook bij een andere opleiding van de HvA of elders. Je kunt ook een minor in het buitenland volgen. 

Jaar 4

In het eerste semester van jaar 4 volg je vakken op het gebied van public governance. In het tweede semester studeer je af door zelfstandig een bestuurlijk of maatschappelijk vraagstuk te onderzoeken. Je zoekt naar oplossingen, je geeft een advies of je ontwerpt beleid. Dit leg je vast in een schriftelijk werkstuk.

Je kunt ook een afstudeerplek in het buitenland kiezen. 

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding Bestuurskunde mag je jezelf Bachelor of Public Management noemen.

Haal meer uit je opleiding