Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1 en 2

Bestuurskunde

Bestuurskundigen hebben inzicht nodig in het functioneren van het openbaar bestuur, het belang van recht in de samenleving en in de werking van de economie. In de eerste twee jaar van Bestuurskunde bouw je een brede basis van kennis en vaardigheden op.

Vragen waar bestuurskundigen mee te maken krijgen zijn: 

  • Welke economische maatregelen gaan werkloosheid effectief tegen? 
  • Wat gebeurt er als publiek privaat wordt? 
  • Wat zijn de grondbeginselen van de rechtstaat?

Jaar 1 en 2

Vakken

In het eerste jaar krijg je verschillende hoofdvakken: Bestuurskunde, Recht, Politicologie, Sociologie, Economie en Management en Organisatie. In het tweede jaar volg je dezelfde hoofdvakken met meer diepgang op gespecialiseerde thema’s zoals governance, netwerksamenwerking en grootstedelijke vraagstukken.

Vaardigheden

Je leert niet enkel de vaardigheden die je nodig hebt voor het werken in projecten maar ook die nodig zijn voor het werken in projecten, krijg je ook onderwijs in vaardigheden die nodig zijn om je beroep straks professioneel uit te oefenen. Je leert:

  • communicatieve en onderzoeksvaardigheden;
  • presenteren;
  • beweringen onderbouwen;
  • jezelf staande houden in een discussie;
  • onderzoek doen.

In het tweede jaar bereid je je tijdens beroeps- en onderzoeksvaardighedenvakken onder meer voor op de stage in jaar 3.

Praktijk

Vanaf het begin van de opleiding maak je kennis met de praktijk. Delen van de opleiding spelen zich af in de Amsterdamse wijken. Projectopdrachten, stages en gastdocenten uit de praktijk spelen een belangrijke rol in de opleiding en de oriëntatie op het beroepenveld van Bestuurskunde.

Studiebegeleiding

Tijdens je opleiding krijg je een projectcoach toegewezen die het projectteam en jou als individu bijstaat. Indien er omstandigheden zijn die extra aandacht vragen kun je via je coach een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Deze studieadviseur zal je verwijzen naar de passende ondersteunende diensten binnen de HvA. Ook jouw projectcoach zal je, indien nodig, doorverwijzen.

Voor alle bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot studievertraging neem je contact op met de studentendecanen van de faculteit Maatschappij en Recht.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 maart 2019