Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Bestuurskunde

De opleiding Bestuurskunde richt zich vooral op grootstedelijke vraagstukken in de Amsterdamse metropoolregio. Deze vraagstukken doen zich uiteraard ook voor in soortgelijke regio’s in het buitenland.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het bestaan van opleidingen als Public Management of Governance aan buitenlandse universiteiten en hogescholen. Er is steeds meer internationale samenwerking tussen overheden op het gebied van grootstedelijke vraagstukken. Als bestuurskundige is het belangrijk om deel te nemen aan internationale discussies en bekend te zijn met internationale ontwikkelingen.

Aandacht voor internationalisering geeft je de mogelijkheid totontwikkeling. Het verbetert je professionele vaardigheden én je mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De opleiding Bestuurskunde stimuleert en ondersteunt het volgen van een deel van het studieprogramma in het buitenland.

Stage / minor / afstuderen in het buitenland

In het derde jaar van je studie loop je een semester stage. Je functioneert als professional binnen een organisatie en voert een individuele (onderzoeks)opdracht uit. Dat kan in Nederland of in het buitenland. Daarnaast volg je een semester lang een minor, ook dit kan je doen bij een onderwijsinstelling in het buitenland. De HvA en Bestuurskunde hebben verschillende contacten met hogescholen binnen en buiten Europa.

Behalve een stage of minor kun je ook in het vierde studiejaar een afstudeeropdracht in het buitenland uitvoeren.

Een stage, minor of afstudeerperiode in het buitenland verdiept je studie en verrijkt je persoonlijkheid. Het levert meer op dan studiepunten alleen, zoals kennis van een andere taal en cultuur en internationale contacten.

Het vraagt ook om een goede voorbereiding, doorzettingsvermogen en tijd om zo’n stage of opdracht voor elkaar te krijgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage-/afstudeerplek. Daarnaast heb je goedkeuring nodig van de stagecommissie en examencommissie van Bestuurskunde.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 juli 2018