Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Jaar 1

Studieprogramma

Je begint met een brede oriëntatie: je maakt kennis met belangrijke processen in een organisatie, het business model en de financiële situatie van een bedrijf. Naast de kennis die je opdoet, train je ook je vaardigheden, bijvoorbeeld tijdens het opzetten van een onderneming.
Je doet ook praktijkgericht onderzoek, veelal in samenwerking met regionale bedrijven, organisaties of instellingen. In de loop van de opleiding kun je je verder verdiepen door de keuze van je minor of door bijvoorbeeld stage te lopen in het buitenland. Je rondt de studie af met een afstudeeropdracht in een organisatie die je zelf kiest.

Belangrijke vakken

Operations, Informatiemanagement, Organisatie & Gedrag, Finance, Recht, Marketing en Professionele vaardigheden. Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Belangrijke competenties

Samenwerken, communiceren en professionaliseren. Voor ambitieuze studenten die extra uitdaging willen, is er een aanvullend onderwijsprogramma.

Jaar 1

In het eerste halfjaar maak je kennis met belangrijke processen in een onderneming, de markt en de financiële situatie van een bedrijf. Ook train je je vaardigheden, bijvoorbeeld met het opzetten van een fictieve onderneming. Het tweede semester geeft je meer inzicht in onder andere marketing en strategie, procesmanagement, informatiemanagement, financiën en recht.

STUDIEPROGRAMMA BEDRIJFSKUNDE* SEMESTER 1 EN 2, JAAR 1
 • Inleiding bedrijfskunde
 • Marketing en Strategie
 • Gedrag in organisaties
 • Finance and Accounting
 • Bedrijf Overheid en Internationale Economie
 • Nederlands
 • ​Project Reality Works
 • Project Ondernemingsplan
 • Operational management
 • Informatiemanagement
 • Professionele ontwikkeling

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Studie in Cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 16 september 2020