Toelatingseisen

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Je wordt tot de ALO toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4. Dit diploma moet je voor 1 september hebben behaald. Daarnaast heeft de ALO een aantal aanvullende toelatingseisen: een toelatingstest, medische keuring en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Aanvullende toelatingseisen ALO

 • Je hebt de toelatingstest met goed gevolg afgelegd.
 • Je bent medisch goedgekeurd door een onafhankelijke sportarts. De ALO coördineert deze medische keuring op de eigen opleidingslocatie.
 • In verband met werkplekleren (stages) binnen onderwijs- en sportorganisaties moet je voor de start van het werplekleren beschikken over een verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Toelating havo of vwo

Er gelden bij een havo- of vwo-diploma geen specifieke profiel- of vakkenpakketeisen. Wel hanteert de ALO een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen havo of vwo

 • Het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan op het curriculum van de ALO.
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.

Toelating leerlingen van BSM-convenantpartners

Ben je dit schooljaar leerling van één van onderstaande BSM-convenantpartners van de ALO? Dan doe je ook de toelatingstest en moet je voldoen aan bovenstaande eisen. De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een convenantpartner.

Convenantpartners ALO

 • Copernicus in Hoorn
 • Vellesan College in IJmuiden
 • Schoter Scholengemeenschap in Haarlem
 • Oostvaarders College in Almere
 • Da Vinci College in Purmerend
 • St. Michaël College in Zaandam
 • Blaise Pascal College in Zaandam
 • Amstelveen College in Amstelveen
 • Calandlyceum in Amsterdam
 • Echnaton in Almere
 • Jan van Egmond Lyceum in Purmerend
 • Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp
 • Sancta Maria Lyceum in Haarlem

Toelating mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Vrijstelllingen

Met een mbo-4-diploma start je altijd in het 1e jaar van de ALO. Je ontvangt met een mbo-4-diploma wel een aantal vooraf vastgestelde vrijstellingen. Aanvullende individuele vrijstellingen op basis van curriculumvergelijking zijn mogelijk. Kijk op leerverder.nl voor meer informatie over mbo-hbo-routes.

Toelatingsprocedure leerlingen convenantpartners ALO

Heb je de mbo-opleiding Sport en Bewegen of CIOS afgerond en studeer je aan één van de onderstaande mbo-convenantpartners van de ALO? Dan geldt voor jou ook de toelatingstest, medische keuring en VOG. De ALO houdt er bij de ranking wel rekening mee dat je dat je afkomstig bent van een mbo-convenantpartner.

Convenantpartners ALO Amsterdam

 • ROC (Amsterdam, Flevoland en Hilversum)
 • CIOS Novacollege (Haarlem)
 • ROC Midden-Nederland (Utrecht en Amersfoort)
 • Horizoncollege (Alkmaar)

Toelating 21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de eerdergenoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Naast de toetsen van het 21+-toelatingsonderzoek gelden de aanvullende eisen van de ALO:

 • Je hebt de toelatingstest met goed gevolg afgelegd.
 • Je bent medisch goedgekeurd door een onafhankelijke sportarts. De ALO coördineert deze medische keuring op de eigen opleidingslocatie.
 • In verband met werkplekleren (stages) binnen onderwijs- en sportorganisaties moet je voor de start van het werplekleren beschikken over een verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Toelating buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je bij HvA-Studentzaken vragen jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 4 (NT2). Lees meer over diplomawaardering .

Vragen toelating

Heb je een vraag over de toelatingstest van de ALO of het 21+ toelatingsonderzoek? Neem dan contact op met Monique Zwart van de ALO-studentenadministratie, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag via telefoon: 020-595 3441 of e-mail: m.c.zwart@hva.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 13 april 2022