Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

De cursus in het kort

De leergang Samen-werken aan Verbetering van Basisvaardigheden op gevorderd niveau is gericht op het ontwikkelen van het handelingsvermogen en agency van leraren die een sleutelrol spelen in het verbeterproces van de basisvaardigheden rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid in hun school. Deze leergang van 1 jaar biedt jou tools en inspiratie om aan de slag te gaan met duurzame oplossingen rondom het verbeterproces van basisvaardigheden.

Schrijf je in
(opent in nieuw venster)
Video: Samen-werken aan verbetering van basisvaardigheden

Programma

Het traject Samen-werken aan Verbetering van Basisvaardigheden ondersteunt jou bij het realiseren van het verbetertraject ten aanzien van de basisvaardigheden rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid binnen je school. Aan het eind van dit traject heb je een verbeterinnovatie vormgegeven samen met collega's. Je draagt daarmee bij aan de duurzame versterking van je school als geheel. Om dit veranderproces te kunnen implementeren is onderwijskundige én veranderkundige expertise essentieel om betrokkenheid en draagvlak te kunnen creëren. Bij de HvA kun je het traject afsluiten op drie niveaus: basis, gevorderd en master. Daarmee kun je kiezen met welke ambitie je deelneemt en hoe ver je je wilt ontwikkelen.

Over de bijeenkomsten

Deze leergang bestaat uit 11 bijeenkomsten van 1 volle dag en 2 tweedaagse sessies. Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaalde thematiek, zoals:

 • Leermotivatie;
 • Leren leren – metacognitieve vaardigheden;
 • Taal-en rekenbeleid;
 • Formatief handelen, feedback en differentiëren;
 • Burgerschapsvraagstukken.

Per sessie ontvangen we een toonaangevende spreker op 1 van bovenstaande gebieden, zoals Marco Snoek (lector Leren en Innoveren - HvA), Louise Elffers (bijzonder hoogleraar Kansengelijkheid in het Onderwijs - UvA), Hessel Nieuwelink (lector Burgerschapsonderwijs - HvA) en Marcel Veenman (Instituut voor onderzoek naar metacognitie). In de bijeenkomsten wordt met nadruk de verbinding tussen de theorie en de eigen onderwijspraktijk gemaakt. Je gaat vanuit de theorie aan de slag met verbetervraagstukken in je eigen praktijk.

Doelgroep

Je bent een docent in het primair of voortgezet onderwijs en je wilt een sleutelrol spelen in het verbeterproces van basisvaardigheden op jouw school.

Cursusdagen

De cursusdagen zijn elke 2 à 3 weken en vallen op de vrijdag van 10:00 – 16:00 uur. Voor meer informatie over de specifieke cursusdagen kun je contact opnemen met Sanne Huijbregts via s.huijbregts@hva.nl.

Kosten

De kosten bedragen € 9.950,-.

Toelating

Je bent in het bezit van een educatieve bachelor en je bent werkzaam in het basis- of voortgezet onderwijs. Deelname aan deze leergang op gevorderd niveau kan zonder de cursus op basisniveau te hebben gevolgd.

Tijdsinvestering

Dit is een zelfstandige leergang die 30 studiepunten omvat. In 1 jaar tijd volg je 11 bijeenkomsten van 1 volle dag en 2 tweedaagse sessies. In totaal moet je rekening houden met 15 á 20 uur studietijd per week. Hieronder valt de voorbereiding van de bijeenkomsten en het aan de slag gaan met de verbetervraagstukken voor je school. De studietijd valt deels samen met activiteiten die in het kader van het masterplan Basisvaardigheden ondernomen moeten worden.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 15 deelnemers.

Waarom deze cursus?

Docent geeft uitleg
 • Het traject Samen-werken aan Verbetering van Basisvaardigheden sluit nauw aan op de vraagstukken die gericht zijn op het verhogen van het niveau rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid in de scholen, zoals genoemd in het masterplan basisvaardigheden.
 • In de leergang wordt zowel aandacht besteed aan inhoudelijke, onderwijskundige en veranderkundige theorieën als aan het daadwerkelijk uitvoeren van verbeteracties. Je wordt ondersteund in je rol als trekker van het schoolplan en het draagt bij aan je expertise als veranderaar.
 • Na het succesvol afronden van deze leergang kun je doorstromen naar het 2e jaar van de master Professioneel Meesterschap. Bij het succesvol afronden van deze master behaal je een Master of Education.
Ga naar Master Professioneel Meesterschap

Jouw docenten

De leergang wordt verzorgd door André Koffeman en Marco Snoek.

 • André Koffeman

  Hoofddocent Leren en Innoveren

  André Koffeman is hoofddocent bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA. Zijn onderzoeksactiviteiten zitten op het gebied van docentprofessionalisering en hij begeleidt studenten op het vlak van teacher leadership in de masters Pedagogiek en Professioneel Meesterschap. Daarnaast werkt André als onderzoeker bij de UvA.

  André Koffeman
 • Marco Snoek

  Lector Leren en Innoveren

  Marco is sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Dit geeft hij, samen met een wisselende groep van onderzoekers, vorm door middel van onderzoeksprojecten, bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van (master)opleidingen, ondersteuning van scholen, adviezen op het terrein van lerarenbeleid, presentaties en het schrijven van artikelen en boeken.

  Marco Snoek
 • Sanne Huijbregts

  Coördinator Samen-werken aan Verbetering van Basisvaardigheden

  Na haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam in 2008 ging Sanne Huijbregts aan de slag bij de Hogeschool van Amsterdam. Daar is zij werkzaam bij de masteropleidingen en binnen het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Sinds 2016 vervult Sanne de rol van opleidingscoördinator van Master Professioneel Meesterschap en is zij intensief betrokken bij diverse innovatietrajecten in de scholen (po, vo, mbo en hbo) waar de studenten van deze opleiding werkzaam zijn.

  Sanne Huijbregts

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Sanne Huijbregts
s.huijbregts@hva.nl(opent in nieuw venster)
Neem voor organisatorische/overige vragen contact op met het Onderwijsbureau
020 599 55 63(opent in nieuw venster)
onderwijsbureau-foo@hva.nl(opent in nieuw venster)

Verder studeren?

cursisten tijdens les in klaslokaal

Het traject Samen-werken aan Verbetering van Basisvaardigheden (masterniveau) kan aansluitend gevolgd worden, je stroomt dan direct door naar het 2de jaar van de masteropleiding Professioneel Meesterschap.

Ga naar Master Professioneel Meesterschap