Hogeschool van Amsterdam
 

Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg

Steeds vaker gaan mensen met psychische en psychosociale klachten naar de huisarts. Deze mensen hebben passende ondersteuning en begeleiding nodig van generalistische professionals die huisartsen hierbij helpen.

Daarom heeft de Hogeschool van Amsterdam samen met SUPPOHRT de leergang Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ontwikkeld.

Tijdens de leergang staat de verbinding tussen theorie en praktijk centraal. Je krijgt de kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om in de huisartsenpraktijk zorginhoudelijke ondersteuning te bieden aan alle patiënten met klachten van psychische, psychosociale en psychosomatische aard.

Locatie

Bij een grote groep deelnemers worden de lessen, in verband met de waarborging van 1,5 meter afstand, aangeboden op een HvA locatie in Hilversum.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 25 september 2020