Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Specialisatiemodules

De specialisatiemodules ( JEUGD, OUDEREN & SOMATIEK) voor POH-GGZ kunnen ook apart of als nascholing gevolgd worden.

In overeenstemming met de landelijke POH GGZ afspraken is het verplicht de specialisatie Jeugd, Ouderen en Somatiek in een leergang POH GGZ aan te bieden. Betekent dat iedere POH GGZ professional moet kunnen aantonen deze onderdelen te hebben gevolgd. Omdat in de leergang POH GGZ van de HvA specialisatie keuzes worden gemaakt, bestaat de mogelijkheid om na een afgerond leergang alsnog de andere specialisatie te volgen.  Het kan ook zo zijn dat je al langere tijd werkzaam bent als POH GGZ en een opfriscursus rond één van de specialisaties een mooie deskundigheidsbevordering is voor je handelen in de praktijk. Of wellicht is het zo dat je in de POH-praktijk steeds vaker met specialistische doelgroep werkt waardoor je je meer wilt verdiepen. Voor alle specialisaties geldt dat er veel actuele ontwikkelingen zijn of nieuwe inzichten, waardoor het goed is om met enige regelmaat je deskundigheid te bevorderen. 

Je maakt een keuze tussen een 4-daagse specialisatie Jeugd of de combinatie van specialisatie Somatiek (2 dagen) en Ouderen (2 dagen) of uitsluitend Somatiek (2 dagen) of uitsluitend Ouderen (2 dagen).

De specialisaties worden gelijktijdig, op dezelfde data aangeboden, waardoor je niet alle specialisaties in hetzelfde tijdvak kunt volgen. Je volgt de specialisaties parallel met de leergang POH GGZ (betekent dat deelnemers van de leergang POH GGZ en externe deelnemers gezamenlijk in een groep zitten en de specialisatie volgen). Op die manier ontstaat er ook een mooie win-win leersituatie tussen ervaren POH GGZ professionals en POH GGZ deelnemers in opleiding.

Informatie Specialisatie Ouderen : De specialisatie ouderen is een 2-daagse specialisatie die zich richt op ouderen. Hierbij ligt de focus specifiek op het verouderingsproces-levensfase problematiek, psychische klachten, neurocognitieve stoornissen en functieverlies van ouderen. Bij deze specialisatie zal je handvaten krijgen hoe je de problematiek van ouderen leert herkennen en hoe te handelen bij verschillende problematiek casussen.

Kostprijs: €485,00

Informatie Specialisatie Somatiek : De specialisatie somatiek is een 2-daagse specialisatie die zich focust op het herkennen van een mix van gezondheidssituaties die je als POH GGZ in de praktijk kunt treffen, hoe je de patiënt hierbij kunt begeleiden (bijv. preventie, observatie, voorlichting, begeleiding en het kiezen en toepassen van interventies).

Kostprijs: €485,00

Combinatie van Specialisatie Ouderen & Somatiek: €794,00

Informatie Specialisatie Jeugd : De specialisatie Jeugd is een 4-daagse specialisatie die zich richt op de jeugd die zich via de huisarts bij de POH aanmeldt. Binnen deze specialisatie worden er verschillende onderwerpen belicht die je als POH GGZ tegen kunt komen. Triage, kindermishandeling & trauma’s, verschillende casussen, praktijkvoorbeelden en het onderwerp gender zullen bij deze vierdaagse specialisatie aan het bod komen.

Kostprijs: €794,00

Schrijf je hier in voor de specialisatiemodules!
(opent in nieuw venster)