Hogeschool van Amsterdam

Programma

De inhoud van de leergang is gebaseerd op veelvoorkomende vraagstukken uit de praktijk en het functie-en competentieprofiel van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. De volledige leergang telt 21 cursusdagen en bestaat uit drie modules: de basis, de verdieping en de specialisaties. Daarnaast doe je middels een werkervaringsplek ervaring op met de werkzaamheden van een POH-GGZ.

De Basis (6 dagen)

In deze module wordt de functie POH-GGZ geïntroduceerd en komen veelvoorkomende klachten van patiënten aan bod. In elke les behandelen we de klachtenpresentatie van de patiënt en de taken en competenties van een POH-GGZ. Zo oefen je met het afnemen van een intake, een screeningsonderzoek uitvoeren en een behandelplan opstellen. Ook komen enkele basisinterventies aan bod, zoals psychoeducatie, cognitieve gedragsbegeleiding en zelfmanagement. Je hebt tevens intervisie waarin je met medecursisten casuïstiek uit de eigen werkpraktijk bespreekt.

Voor de basismodule ben je vrijgesteld als je in de afgelopen 4 jaar gemiddeld 8 uur per week gedurende 24 maanden of minimaal 16 uur per week gedurende 12 maanden aantoonbare werkervaring hebt opgedaan als POH-GGZ in de huisartsenzorg.

Verdieping (6 dagen)

In deze module wordt dieper ingegaan op de theoretische achtergronden van de in de basismodule behandelde psychische klachten. Ook komt langdurige, gestabiliseerde problematiek van patiënten aan bod. We behandelen o.a. de inzet van terugvalpreventie, cognitieve gedragsbegeleiding, werken met protocollen, vroegsignalering, de meldcode, systemisch werken en omgaan met diversiteit.

Voor de verdiepingsmodule ben je vrijgesteld als je in de afgelopen 4 jaar gemiddeld 8 uur per week gedurende 24 maanden of minimaal 16 uur per week gedurende 18 maanden aantoonbare werkervaring hebt opgedaan als POH-GGZ in de huisartsenzorg. Daarnaast kan je verdieping aantonen middels actuele scholing en het doelgericht toepassen van begeleidingsmethoden of het inzetten van interventies in de begeleiding van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening, stemmings- en angststoornissen, psychotrauma en/of rouwproblematiek.

Specialisatie (3 dagen per specialisatie)

Deze leergang kent drie specialisaties:

  • Kind en Jeugd
  • Ouderen
  • Somatiek

Tijdens de specialisaties Kind en Jeugd en Ouderen worden kenmerkende ontwikkelingsproblematiek en stoornissen behandeld. Tijdens de specialisatie Somatiek komen psychosomatische klachten en psychische klachten als gevolg van ziekte aan bod. Bij alle specialisaties worden passende interventies en begeleiding besproken.

Vrijstelling mogelijk als je aantoonbare scholing hebt gevolgd op één van de thema’s van de specialisaties.

Intervisie

Vanaf de verdiepingsmodule start je ook met intervisie, waarin je met een groep medestudenten vragen en problemen uit de werkpraktijk bespreekt.

Vrijstelling

Om in aanmerking te komen voor het certificaat volg je minimaal 12 bijeenkomsten, dat komt overeen met 9 dagen vrijstelling. Voor alle vrijstellingen geldt dat u de bewijzen van uw ervaring en deskundigheid meeneemt naar het intakegesprek.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 juni 2021