Hogeschool van Amsterdam

Uitzonderingen

Wanneer krijg je een volledige of gedeeltelijke vrijstelling? En kun je ook een 21+-toelatingsonderzoek doen voor een opleiding met loting?

Als voor jouw opleiding geen vaktoets afgenomen wordt, of je vraagt vrijstelling aan, dan kun je de taaltoets(en) maken op:

  • 6 en 7 januari 2017. Uiterste aan- en afmelddatum: 13 november 2016.

Je officiële instapmoment is dan 3 december 2016.

  • 11 en/of 12 maart 2017. Uiterste aan- en afmelddatum: 23 januari 2017.

Je officiële instapmoment is dan 7 januarii 2017.

  • 2 en/of 3 juni 2017. Uiterste aan- en afmelddatum: 26 maart 2017.

Je officiële instapmoment is dan 22 april 2017.

*Let op: Voor de Pabo moet je aantonen over voldoende niveau (havo 5) te beschikken op de gebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Meer informatie hierover kun je vinden via de volgende link. Uiteraard kun je alle informatie ook vinden via de opleidingspagina van de Pabo.

Heb je een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, dan kun je in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Stuur een kopie van een verklaring van een erkend professional mee, eventueel inclusief rapport, bij het digitale aanmeldformulier. Je ontvangt bericht over je verzoek tot examentijdverlenging.

Let op: dit moet vóór de uiterlijke aanmeld-, afmelddatum geregeld zijn. Op de toetsdag zelf kun je geen examentijdverlenging regelen. Als je verzoek wordt ingewilligd dan ontvang je een uitnodiging met aangepaste examentijden.

Je krijgt alleen vrijstellingen als je een havo-of vwo deelcertificaat hebt van de vakken die getoetst worden. Je kunt vrijstelling voor onderdelen van het examen alleen aanvragen door een gewaarmerkt kopie van dit deelcertificaat en je eindcijferlijst met je aanmelding mee te sturen. Deze documenten moet je uploaden bij het digitale aanmeldformulier.

Een certificaat Staatsexamen NT2-programma II (= alle vier de onderdelen behaald) geeft vrijstelling voor het 21+-toelatingsexamen Nederlands.

Dienst Studentenzaken bepaalt of het bewijs voldoet.

Heb je havo- of vwo-deelcertificaten voor alle onderdelen en voldoe je aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kun je een volledige vrijstelling voor het 21+-toelatingsonderzoek aanvragen. Dit doe je via het digitale aanmeldformulier. Je betaalt dan alleen €50,- aan administratiekosten. Zie voor de betalingsprocedure het onderdeel “Hoe kan ik betalen?”. 

Ja, je kunt voor een lotingstudie deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Op  www.hva.nl/lotingstudies vind je een overzicht van alle opleidingen met decentrale selectie en/of centrale loting en over de opleidingen met een Numerus Fixus specifiek voor de Hogeschool van Amsterdam.

Let op: Vanaf het studiejaar 2017-2018 wordt de loting via DUO afgeschaft. Hierbij de link naar meer informatie over hoe de loting werkt.

Als je je inschrijft voor een opleiding met een numerus fixus dan is deelname aan de selectie verplicht, in aanvulling op het 21+ toelatingsonderzoek. De deadline voor deelname aan de selectie is 15 januari 2016 (inschrijven vanaf 1 oktober mogelijk)en gaat via Studielink. Let op: Dit is een andere deadline dan die van het 21+ toelatingsonderzoek. Bij DUO moet je uiterlijk op 23 juni je toelaatbaarheid aantonen. Mocht je deze deadline niet halen dan kun je via de via de volgende link uitstel aanvragen. Dit moet je zelf aanvragen. De Hogeschool van Amsterdam zal dit niet voor je doen.

Wanneer je geslaagd bent voor het 21+-toelatingsonderzoek, kan dit door middel van een zogenaamde toelatingsbeschikking. De Hogeschool van Amsterdam laat DUO weten of je toelaatbaar bent.

Je bent geslaagd voor een 21+-toelatingsonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Nu wil je een andere opleiding volgen van hetzelfde interessegebied.

Een nieuwe verklaring wordt alleen afgegeven, als je voor het 21+-toelatingsonderzoek geslaagd bent voor dezelfde onderdelen die gelden als toelatingseis voor je nieuwe studiekeuze binnen hetzelfde interessegebied. (Voor de onderdelen kun je de opleidingspagina raadplegen onder Toelatingseisen/21+-toelatingsonderzoek).

Is je Verklaring van Toelaatbaarheid nog geldig voor het gewenste studiejaar, en komen de examendelen overeen, dan kun je een nieuwe Verklaring aanvragen via het digitale aanmeldformulier. Kies hierbij de optie “volledige vrijstelling.

Voeg een kopie van de eerder verstrekte verklaring toe, en een kopie van je geldig ID.

Je betaalt  alleen €50,- aan administratiekosten. Zie voor de betalingsprocedure het onderdeel “Hoe kan ik betalen?”. 

Voorwaarden

Heb je op de opleidingspagina gelezen welke onderdelen er voor je nieuwe studiekeuze getoetst worden op het 21+-toelatingsonderzoek en denk je in aanmerking te komen voor een nieuwe verklaring? Het is geen garantie voor aanname bij de opleiding als er bij de opleiding nog een aanvullende procedure is (denk hierbij aan een (de)centrale loting, een intakegesprek of fysieke toelatingseisen.) Informeer naar aanvullende toelatingseisen bij de opleiding die je wilt gaan volgen, kijk op www.hva.nl of bel met studievoorlichting 020 595 1405

De Verklaring van Toelaatbaarheid kan niet verlengd worden met de nieuwe aanvraag. De geldigheidsduur van de originele afgifte blijft van toepassing. Een Verklaring van Toelaatbaarheid is geldig voor twee opeenvolgende studiejaren, gerekend vanaf de afgiftedatum. Is je verklaring niet langer geldig dan zal je een nieuw 21+-toelatingsonderzoek af moeten leggen.

Een aanvraag voor een nieuwe studiekeuze kun je aanvragen tot 1 januari voor de februari instroom en tot 1 augustus voor de septemberinstroom van het studiejaar waarin je wilt beginnen.

Gepubliceerd door  Dienst Studentenzaken 1 mei 2017