Hogeschool van Amsterdam

Uitzonderingen

Wanneer krijg je een volledige of gedeeltelijke vrijstelling? En kun je ook een 21+-toelatingsonderzoek doen voor een opleiding met loting?

Heb je een vrijstelling voor de vaktoets? Dan kun je direct de taaltoets(en) maken op je aangegeven instapmoment. 
Moet je meerdere vaktoetsen maken en heb je niet voor alle vakken een vrijstelling? Dan moet je eerst zorgen dat je alle vaktoetsen behaald voordat je de taaltoetsen kunt maken. 

Volg je een cursus (met afsluitende toets) waarmee je een vrijstelling kunt behalen voor de toets? Dan kun je kiezen:

1. Je besluit geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de vaktoets te behalen via het 21+-toelatingsonderzoek en wilt direct de taaltoets(en) maken op het instapmoment. Je maakt dan alleen de afsluitende toets van de cursus. 

2. Je wilt gebruik maken van de mogelijkheid om meer kansen te creëren om de vaktoets te behalen. Je maakt dan de toets tijdens het 21+-toelatingsonderzoek en de afsluitende toets van de cursus. 

Let op: Als je kiest voor optie 1. dan dien je ons dit te laten weten voor de uiterste aanmelddatum via toelatingstoets@hva.nl. Laat je ons niets weten dan gaan wij er vanuit dat je kiest voor optie 2.

Heb je een functiebeperking, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of ADHD, dan kun je in aanmerking komen voor examentijdverlenging. Stuur een kopie van een verklaring van een erkende professional, eventueel inclusief rapport, mee bij het digitale aanmeldformulier. Je ontvangt bericht over je verzoek tot examentijdverlenging.

Let op: het verzoek moet vóór de uiterlijke aanmeld-, afmelddatum geregeld zijn. Op de toetsdag kun je geen examentijdverlenging regelen. Als je verzoek wordt ingewilligd, ontvang je hiervan een bevestiging en een uitnodiging met aangepaste examentijden.

Je krijgt alleen vrijstelling(en) als je een havo- of vwo-deelcertificaat hebt van het vak dat getoetst wordt. Je kunt vrijstelling aanvragen door een gewaarmerkt kopie van dit deelcertificaat en je eindcijferlijst met je aanmelding mee te sturen. Deze documenten moet je uploaden bij het digitale aanmeldformulier.

Een certificaat Staatsexamen NT2-programma II (= alle vier de onderdelen behaald) geeft vrijstelling voor de 21+-toelatingstoets Nederlands.

Dienst Studentenzaken bepaalt of het bewijs voldoet.

Heb je havo- of vwo-deelcertificaten voor alle onderdelen en voldoe je aan de leeftijdsvoorwaarde, dan kun je een volledige vrijstelling voor het 21+-toelatingsonderzoek aanvragen. Je betaalt dan alleen €50,00- aan administratiekosten. Je kunt een aanvraagformulier aanvragen via toelatingstoets@hva.nl

Ja, je kunt ook voor opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Op www.hva.nl/selectie vind je een overzicht van de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam met een numerus fixus en selectie.

Als je je inschrijft voor een opleiding met een numerus fixus is deelname aan de selectie verplicht, in aanvulling op het 21+- toelatingsonderzoek. De inschrijfdeadline voor een fixusopleiding is 15 januari 2018 en gaat via Studielink, daarna begint de selectieperiode. Let op: dit is een andere deadline dan die van het 21+ toelatingsonderzoek.

Je bent geslaagd voor een 21+-toelatingsonderzoek van de Hogeschool van Amsterdam voor een bepaalde opleiding. Nu wil je een andere opleiding volgen uit hetzelfde interessegebied. Ook hiervoor kun je een aanvraagformulier aanvragen via toelatingstoets@hva.nl. Je betaald weer alleen € 50,- aan administratiekosten.

Een nieuwe verklaring wordt afgegeven als je voor het 21+-toelatingsonderzoek geslaagd bent voor dezelfde onderdelen die gelden als toelatingseis voor je nieuwe studiekeuze binnen hetzelfde interessegebied. (Voor de onderdelen kun je de opleidingspagina raadplegen onder ‘Toelatingseisen/21+-toelatingsonderzoek’).

Is je Verklaring van Toelaatbaarheid nog geldig voor het gewenste studiejaar en komen de examenonderdelen overeen dan kun je een nieuwe Verklaring aanvragen.

Voorwaarden

Heb je op de opleidingspagina gelezen welke onderdelen er voor je nieuwe studiekeuze getoetst worden op het 21+-toelatingsonderzoek en denk je in aanmerking te komen voor een nieuwe verklaring? Een nieuwe Verklaring van Toelaatbaarheid is geen garantie voor aanname bij de opleiding als er bij de opleiding nog een aanvullende procedure is zoals een intakegesprek of fysieke toelatingseisen. Informeer naar aanvullende toelatingseisen bij de opleiding die je wilt gaan volgen, kijk op www.hva.nl

De Verklaring van Toelaatbaarheid kan niet verlengd worden met de nieuwe aanvraag. De geldigheidsduur van de originele afgifte blijft van toepassing. Een Verklaring van Toelaatbaarheid is geldig voor twee opeenvolgende studiejaren, gerekend vanaf de afgiftedatum. Is je verklaring niet langer geldig, dan zal je een nieuw 21+-toelatingsonderzoek af moeten leggen.

Een aanvraag voor een nieuwe studiekeuze kun je doen tot 1 januari voor de februari-instroom en tot 1 augustus voor de september-instroom.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 25 oktober 2017